Meklingsinnspurten i gang

Meklingsinnspurten i stat og kommune er i gang. Det kan bli streik fra onsdag morgen dersom partene ikke klarer å løse pensjonsspørsmålet innen fristens utløp midnatt 26. mai.

Rundt 18.000 kommuneansatte og om lag 7.000 statsansatte er tatt ut i streik i første runde. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø er de kommunene som blir hardest rammet.

I staten vil Tollvesenet, Skatteetaten, Lostjenesten i Oslofjorden og universiteter og høyskoler merke en eventuell streik mest.  

Det er de fire hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne som forhandler med staten, KS og Oslo kommune. Meklingsmenn er Nils Dalseide for staten og Dag Nafstad for kommunesektoren.  

Mandag kom også lønnsspørsmålet på bordet, men meklingen dreier seg først og fremst om pensjon, der de fire hovedsammenslutningene har levert inn et felles krav.