Meklerne tror på prisstigning

Eiendomsmeglerforetakenes forening tror ikke de varslede renteøkningene vil føre til stagnasjon på boligmarkedet, og venter seg en vekst på inntil 14 prosent i boligprisene neste år.

Boligprisene antar vi at kommer til stige med 12 til 14 prosent i 2007, målt mot gjennomsnittet for fjoråret, sier Torbjørn Ek, nestleder i Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff). Undersøkelser blant Effs medlemmer, som omsetter over 75 prosent av den årlige boligomsetningen i Norge, konkluderer med at de ikke ser noen god grunn til å anta at etterspørselen etter boliger skal bli mindre enn hva som har vært tilfellet i 2006. Vi har et meget sterkt arbeidsmarked. Arbeidstakerne har ifølge en rekke undersøkelser stor tro på framtiden og mange planlegger å forbedre sin boligstandard i takt med sin økende inntektsutvikling, sier Ek.