Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie kommer 26. juni til Tønsberg for å møte deltakerne i det regionale prosjektet mot arbeidslivskriminalitet i Vestfold og Telemark. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Medbyggerne trapper opp innsatsen mot arbeidslivskriminalitet

Aktørene bak Medbyggerne, et prosjekt som bekjemper arbeidslivskriminalitet i Vestfold, vil øke innsatsen. Nå lanserer de en plan for et fireårig pilotprosjekt i Vestfold og Telemark, i tett samarbeid med nasjonale myndigheter. 

Tirsdag 26. juni besøker Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie Tønsberg for å møte deltakerne i det regionale prosjektet mot arbeidslivskriminalitet i Vestfold og Telemark

Gjennom kampanjer rettet mot privatmarkedet, elever i videregående skoler og mot kommuner og fylkeskommuner som utbyggere, skal det mobiliseres enda sterkere mot kriminalitet i byggebransjen. Et tipssamarbeid inngår også i kampanjen. Det planlegges et A-krimbarometer som skal måle effekten av satsningen, basert på årlige målinger av holdninger og omfang av svart økonomi.

Bygger på bransjen
Samarbeidsprosjektet Medbyggerne, som har vært etablert i Vestfold siden 2013, er unikt fordi det bygger på samarbeid mellom 500 bedrifter i bygg- og anleggsbransjen, laug, håndverkerforeninger, næringsforeninger og byggevarehus, i tillegg til offentlig sektor, LO og NHO. Ingen andre fylker har etablert et tilsvarende prosjekt. Prosjektet utvides nå til å omfatte Telemark, og kan bli en nasjonal modell.

3-4 milliarder i Vestfold
Skatteetaten har gjort anslag som viser at omfanget av arbeidslivskriminalitet kan være på 3-4 milliarder kroner, bare i Vestfold. Det var initiativ fra bransjen selv som førte til at Medbyggerne ble etablert. Bedrifter opplevde redusert lønnsomhet fordi useriøse aktører hadde tatt deler av markedet.