Medaljer til Betong Øst-veteraner

Betong Øst fikk sine medaljevinnere nummer 6 og 7 da Reidar Johansen i Betong Øst, avd Brumunddal og daglig leder Erik Veiby ble tildelt Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste.

Da Erik Veiby debuterte på gølvet i Kongsvinger Betong i august 1980, var han bare 17 år gammel. Siden har han vært der uten avbrudd. Han avanserte etter hvert til daglig leder i Kongsvinger Betong, og er fortsatt sjef i det som nå er Betong Øst. Østlandets største ferdigbetongleverandør. Veiby har også markert seg nasjonalt som mangeårig styremedlem i bransjeorganisasjonen Fabeko, og som en av de sentrale personene i KB Gruppen.

Reidar Johansen startet i betongbransjen i februar 1980. Siden har han vært der uten avbrudd. Mens eiere har kommet og gått, har han vært det faste holdepunktet for kunder og entreprenører i Mjøsområdet. Nå er han driftsleder ved Betong Østs avdeling på Brumunddal.

Lang ansiennitet og Norges Vels medalje er ingen sjeldenhet hos Betong Øst. Veiby og Johansen er medaljører nummer 6 og 7 i bedriften, og alle 7 er fortsatt yrkesaktive. Kollegaen med lengst fartstid har vært med i 46 år

Erik Veiby og Reidar Johansen fikk sine medaljer da Betong Øst samlet alle ansatte og transportører med partnere på Lillehammer. Medaljeutdelingen var høydepunktet på festmiddagen med 120 personer til bords. Etter at Veiby hadde overrakt Norges Vels medalje til Reidar Johansen, ble han uforstående bedt om å bli værende på podiet for å ta i mot sin egen medalje av styremedlem Otto Poulsen i Betong Øst.

Medaljen for lang og tro tjeneste ble innstiftet av Det Kongelige Selskap for Norges Vel i 1888. Den er en påskjønnelse til særlig fortjente arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver.