Med fokus på fremtidens vei

Kongressen Via Nordica arrangeres den 9 - 11 juni 2008 for 20. gang av Nordiska Vägtekniska Förbundet.

Denne gang finner kongressen sted i Helsingfors, Finland.

Kongressens tema - Veien fremover - beskriver det fokus som i kongressen legger på fremtiden. Via Nordica 2008 løfter opp intressante spørsmål om fremtidens veitransportsystem. Sesjonene gransker emnet fra flere synsvinkler. Den siste dagen fokusrerer man på fremtidens behov og utfordringer.

Kongressens program inneholder mange spennende sesjoner. Blant rubrikkene finner man blant annet Kunder - fra hinder til resurs, Grenseløs IT - En reise i Norden, Sikre tunnler - både nye og gamle samt Veier for fremtidens kjøretøy.

De skandinaviske språkene er offisielle kongresspråk. Dessuten tilbyr kongressen også en hel seminarserie på engelsk. Alle øvrige sesjoner blir også oversatt til engelsk.

Kongressprogrammet finner du på www.vianordica2008.fi