F.v: Eilif Hjelseth, Per Ivar Teigen, Espen Berg, Iver Grytting, Aleksander Sagsveen Aasrum og Anstein Skinnarland. Foto: buildingSMART Norge

Masteroppgave om «grad av modenhet» vant buildingSMARTs utdanningspris 2018

Det sendes inn stadig flere og bedre elevarbeider. I år mottok fag-juryen intet mindre enn 52 relevante oppgaver, hvorav tre fikk presentere sine arbeider under festmiddagen på årets buildingSMART-konferanse.

– De mange innsendte oppgavene - nesten dobbelt så mange som i fjor - viser at entusiasmen rundt åpenBIM ved norske læresteder er stor og stigende. Enda mer positivt er om mulig den jevnt over høye kvaliteten på oppgavene, sier buildingSMARTs utdanningskoordinator Eilif Hjelseth i en pressemelding fra buildingSMART Norge.

En «modningsplan» forenkler prosessene

Vinner av årets Utdannigspris gikk i år til Iver Grytting for oppgaven «Bruk av LoD-beslutningsplan i prosjekteringen på BIM-prosjekt» utført ved masterstudiet i bygg og miljøteknikk på Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet i Trondheim (NTNU).

– På bakgrunn av en situasjonsstudie foreslår jeg i oppgaven en forenklet bruk av språket «Level of Development» i BIM-prosjektering. Dette går i korte trekk ut på å lage en «modningsplan» som fastsetter hvilken LoD - altså hvilken «grad av utvikling» - de respektive komponentene som inngår i et bygg, skal ha på gitte tidspunkt i et prosjekt. I oppgaven peker jeg blant annet på at Modningsplanen gjør det enklere å planlegge iterative prosesser, gir en tidligere «låsing» av modellutviklingen og bidrar til en enklere og billigere BIM-leveranse. Men oppgaven tar også for seg hvordan tverrfaglig prosjektering kan gjøres enklere med bruk av LoD, sier Grytting.

Faglig veiledning ble gitt av førsteamanuensis Ola Lædre ved NTNU. Andre faglige bidragsytere til realisering av oppgaven har vært Fredrik Svalestuen (Phd, Veidekke ASA/NTNU), Jardar Lohne (NTNU), Håvard Sommerseth (Statsbygg) og Siri Augdal (COWI AS).

Fag- og folkejury

Kåringen av en vinner - og to hedrende omtaler - ble for første gang i historien fortatt av en fagjury og de deltagende ved festmiddagen på buildingSMART Konferansen 2018, hvor hver av de to juryenes innstillinger ble vektet med 50 prosent. Fagjuryen hadde lest de tre nominerte oppgavene i sin helhet. De deltagende ved middagen fikk oppgavene presentert som korte foredrag.

– Årets presentasjoner, avstemming og prisutdeling under middagen, viste seg å være et vellykket eksperiment vi nok kommer til å fortsette med i fremtiden. I tillegg til å gi de utvalgte oppgavene velfortjent oppmerksomhet og heder, hadde alle tre presentasjonene en glimrende underholdningsverdi. All ære til studentene for det, sier Hjelseth.

Raus og handlekraftig

Førstepremien var buildingSMARTs årlige utdanningsstipend på kroner 10.000. Et stipend ment som et tydelig signal til studenter om at oppgaver er en kjærkommen og viktig kilde til oppdatert kunnskap og bredere utnyttelse av løsninger tuftet på åpenBIM. Nytt av året er det at også at de to oppgavene som ikke når helt opp i den endelige avstemmingen får 10.000 kroner på deling.

– Doblingen av premiepotten kan vi rette en stor takk til buildingSMARTs nyvalgte styreleder Øyvind Skarholt for. Etter å ha sett presentasjonene under middagen tok han avgjørelse om dobling på stående fot. Det er veldig gledelig at alle studentene som har tatt seg bryet med å komme og presentere sine eminente oppgaver, blir belønnet med et stipend. I en avstemming som dette vil det alltid være et element av tilfeldigheter og sett med et faglig blikk er det ikke mye som skiller de tre utvalgte oppgavene, avslutter Hjelseth.

«Hedrende omtale»

De to oppgavene som ikke nådde helt opp men fikk «Hedrende omtale» og fem tusen kroner i stipend var:

«Den unike, digitale entreprenør»

Hedrende omtale gikk til Per Ivar Teigen og Aleksander Sagsveen Aasrum med masteroppgaven «Den unike, digitale entreprenør» utført ved Bedriftsøkonomisk Institutt i Oslo. En oppgave med fokus på strategisk digitalisering, implementering og en mulig merverdi for både virksomheter og deres kunder. Selv sier studentene følgende om sin oppgave:

«Oppgaven handler om utfordringene ved implementering av BIM og hvordan bedrifter kan gjøre strategiske grep for å øke utbyttet ved bruk av BIM. I oppgaven ser vi på hvordan åpenBIM-kompetanse kan være med på å skape en merverdi både for den respektive bedriften og kundene, og på den måten gi bedriften et konkurransefortrinn.»

«Effektivisering av armeringsprosessen»

Hedrende omtale gikk også til Espen Berg og Halvor Skalstad Winnæss

For bacheloroppgaven «Effektivisering av armeringsprosessen» utført ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oppgaven hadde som tema; automatisert, digital produksjon av armering direkte fra prosjektert modell, støttet av IFC. Selv sier de nominerte følgende om sin oppgave:

«Vi ønsket å tydeliggjøre hvordan modellinformasjon kan brukes for å effektivisere informasjonsflyten mellom de involverte i en armeringsprosess. I oppgaven presenterer vi ulike modelleringsprinsipper og en alternativ bestillingsvei som vil kunne redusere både tid og potensielle feilkilder.»