Vindmøller i Eigersund kommune i Rogaland. Noen kommuner mener de allerede har bygget ut nok vindkraft, andre mener kostnaden for naturen blir for høy. Det er ulike grunner, men de aller fleste potensielle vindkraftkommunene i Norge sier nei til mer vindkraft. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Massiv motstand mot vindkraft i Norge

Av 101 norske kommuner som har områder velegnet for vindkraft på land, sier 78 nei til utbygging, mens bare fem sier ja. Også blant folket er motstanden stor.

Statsminister Erna Solberg (H) skal tirsdag på toppmøte om vindkraft til havs i Bergen. Slik det ser ut nå, er det så massiv motstand mot vindkraft til lands, at det grønne skiftet kan bli avhengig av vindkraft til havs om vindkraft skal være en del av løsningen.

Ifølge NRK vil Solberg få presentert resultatene fra en spørreundersøkelse om hva det norske folk foretrekker når energiproduksjonen skal bli fornybar. Undersøkelsen er gjennomført av Opinion i perioden 14. til 29. august på oppdrag av Universitetet i Bergen, sammen med Havforskningsinstituttet og Bergen kommune.

40 prosent av de tusen spurte er positive til vindkraftutbygging på land, mens nesten like mange, 36 prosent, sier de er negative til vindkraftutbygging på land.

Hele sju av ti svarer at de er positive til vindkraftutbygging til havs.

1-0 til havvind, der altså.

Kommune-nei

Motstanden mot vindkraft til lands er enda større blant potensielle vindkraftkommuner. Av 101 norske kommuner som har områder velegnet for vindkraft på land, sier 78 nei til utbygging, mens bare fem sier ja. 18 har ikke svart eller vet ikke.

Det viser en oversikt fra Klassekampen, som viser til Nasjonal ramme for vindkraft til lands, der Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) har utpekt 13 områder som er velegnet for vindkraft til lands. Ifølge NVE er 97 kommuner berørt av disse områdene. Av disse 97 kommunene har 68 kommuner tatt stilling til spørsmålet om utbygging av vindkraft, og kun to kommuner, Nordkapp og Porsanger i Finnmark, er positive.

Klassekampen har i tillegg vært i kontakt med ordførere i 18 aktuelle kommuner som ikke har sendt høringssvar, og igjen fått langt flere negative eller usikre svar enn positive. De eneste tre positive til vindkraftutbygging er igjen fra Finnmark: Hammerfest, Måsøy og Kvalsund.

Mangler kunnskap

Høringsfristen utløper om to uker. Om høringsinnspillene fra kommunen følges slik det ligger an nå, blir det bare ett av de 13 områdene som blir utbygd: Vest-Finnmark.

Leder i Naturvernforbundet, Silje Lundberg, og styremedlem i La Naturen leve, Trine Borg-Heggedal, mener den gjennomgående negative holdningen henger sammen mangelfullt kunnskapsgrunnlag. I tillegg er mange konsesjoner som er gitt, konfliktfylte.