Fra venstre: Prosjektleder Hans Andrén i foreningen Nordiske byer, prisvinner Jørgen Tycho i Massiv Lust, Johanna Kairi, Holzindustrie Schweighofer GmbH og styreleder Vesa Juntilla i foreningen Nordiske byer. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Massiv Lust fikk den første Nordiske treprisen

Massiv Lust fikk den nyetablerte Nordiske treprisen under Forum Holzbau Nordic i Trondheim torsdag kveld. Selskapet får prisen fordi at produksjonen deres bidrar til det bygges mer i tre i Norden.

Massiv Lust

Massiv Lust AS er en norsk nystartet massivtreprodusent, som produserer krysslimte massivtreelementer. I 2013 flyttet selskapet inn i en ny produksjonshall på Granden i Gaupne i Luster kommune, bygget i massivtre.

Den Nordiske treprisen ble opprettet i 2014 og deles ut av foreningen Nordiske Trebyer, et nordisk samarbeid mellom nordiske byer for å fremme moderne byutvikling med trehus.

Foreningen Nordiske Trebyer

Foreningen Nordiske trebyer er et nordisk samarbeid for å fremme moderne byutvikling med trehus og å utveksle erfaringer og ideer.

- Massiv Lust får prisen fordi at de er unge entreprenører som har satset på massivtreproduksjon og produkter som øker bruken av tre i bygg i Norden. Bedriften har bygget opp en fabrikk for prefabrikkering, der det lages produkter som trenger større konkurranse i markedet. Mottakere av den nordiske prisen skal gjennom sine nåtidige arbeider også reflektere positive fremtidige miljø- og klimakonsekvenser. Det gjør Massiv Lust, sa ordfører Vesa Juntilla i foreningen Nordiske Trebyer under utdelingen.

- For oss er dette en stor ære, og vi er svært takknemlige for prisen, sa arkitekt og gründer Jørgen Tycho i Massiv Lust under utdelingen.

- Vi ser en tendens til tydelige endringer i arkitekturen i dag, der tre bli mer og mer et nøkkelkomponent. Nå er ikke tre lengre bare et karbonlagrer, men også en stabilisator og aktiv medhjelper til et forbedret inneklima og energireduksjon, sa Tycho i takketalen.

Massiv Lust AS er en norsk nystartet massivtreprodusent, som produserer krysslimte massivtreelementer, og har eget arkitektkontor i Oslo med tre ansatte.

Den nordiske treprisen gis til kandidater under 40 år fra akademia, næringsliv eller det offentlige. Prisen går til personer eller institusjoner som kan vise til gode prestasjoner innen arkitektur, ingeniørkunst eller teknisk innovasjon med bruk av tre. Prisen skal deles ut hvert år, og vinneren får en pengesum, diplom og statuett. Juryen består av representanter fra foreningen Nordiske Trebyer.