Maskinparken TRE

Dronebildet viser hvordan området med de nye blokkene blir. Luftig og godt planlagt burde det gi et godt boligmiljø. Foto: VeidekkeInngangspartiet til Maskinparken TRE. Foto: VeidekkeKjøkkenløsning i en av leilighetene. Foto: VeidekkeBaderommet i en av leilighetene. Foto: VeidekkeLeiligheter med mye lys og luft. Foto: VeidekkeUtbyggerne har tatt vare på elementer fra den tidligere industrien på området, og i dette bygget har gourmetrestauranten Credo etablert seg. Her er det for øvrig ventelister til langt ut på sommeren. Foto: Veidekke

Veidekke er nå ferdig med den åtte etasjes høye boligblokken på Lilleby i Trondheim. Alle leilighetene ble raskt solgt i et relativt konkurransepreget marked i Trønderhovedstaden - og både utbygger og arkitekt er svært fornøyd med resultatet.

Fakta

Sted: Lilleby, Trondheim

Prosjekttype: Boligblokker i massivtre

Areal: 4.160 kvadratmeter BTA, 3790 kvadratmeter BRA

Kontraktsum eks. mva: 83 millioner kroner

Byggherre: Lilleby Eiendom

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Arkitekt: HUS Arkitekter

Landskapsarkitekt: Asplan Viak

Rådgivere: RIB massivtre: WSP l RIV vent: Bryn Byggklima l RIV rør: GK Rør l RIE: Vintervoll l RIBr: Rambøll l RIAku: Brekke & Strand l RIB: Siv ing Danielsen

Underentreprenører og leverandører: Leverandør massivtre: Woodcon l Branntetting og- isolering: RH Prosjekt l Taktekking: Mestertak Entreprenør l Rekkverk og innglassing: Riis Dør & Vindu l Ståldører, ytterdører: Daloc l Innerdører: Swedoor l Vinduer: Lian l Kjøkken: XL Bygg Gunnar T Strøm l Grunn- og utomhusarbeider: Tverås Maskin & Transport l Murarbeider: Mursystem l Elektro: Vintervoll l Rørlegger: GK Rør l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Blikkenslager: Dahle Blikk l Malerarbeider: Sandå Stjørdal l Gulvavretting: Rakon Bygg l Byggevarer: Optimera

Tilbakemeldingene fra de som har flyttet inn tyder på at også de liker det de har fått.

Lilleby er i ferd med å utvikle seg til en helt ny bydel i Trondheim. Gjennom en tiårsperiode transformeres området fra et gammelt industriområde til et nytt boligområde som ikke minst skal være urbant og grønt.

Området med en tomt på 80 mål utvikles gjennom flere prosjekter i et samarbeid mellom utbyggeren Lilleby Eiendom, som eies 50 prosent av Veidekke Eiendom, og totalentreprenør Veidekke Entreprenør AS, og består av flere ulike prosjekter, som til sist skal gi tre delområder med cirka 1.100 leiligheter og rekkehus.

Så å si ved inngangen til området står Veidekke bak tre flotte boligblokker, som har fått navnene Maskinparken 1, Maskinparken 2 og Maskinparken TRE. Og at man skriver det siste med bokstaver i stedet for tall er ikke tilfeldig, denne blokka er i sin helhet bygget i massivtre.

Mye læring

Det som kanskje er spesielt er at Veidekke som et eksperiment valgte å bygge Maskinparken 2 og Maskinparken TRE som nesten identiske bygg, men det ene basert på stål og betong og det andre i massivtre. På den måten ønsket man å kunne sammenligne de to byggemetodene.

– Intensjonen var å sammenligne både miljøegenskaper, kostnader, tid, kvalitet, effektivitet og arbeidsmiljø ved de to metodene. Valget med å bygge det ene huset i massivtre resulterte i et redusert karbonavtrykk på 39 prosent for materialdelen, og ved å øke energikravet til passivhusstandard ga dette oss ytterligere en reduksjon på 17 prosent på energibruk i bruksfasen, sier prosjektleder Erlend Dragesæt.

For øvrig er også Maskinparken 2 ferdig, der var det overlevering i oktober i fjor.

Prosjektlederen forteller at man var ganske spent da prosjektet startet.

– Vi jobber ganske intenst med erfaringsoverføring, og vi hadde jo prosjektet som var gjennomført med studentblokker i massivtre på Moholt å hente lærdom og ressurser fra, sier han, og er klar på at det ble et prosjekt som ga mye læring og erfaring som blir god å ha med når Veidekke ganske sikkert skal gjennomføre andre lignende oppgaver.

Rask montering

Arbeidet gikt greit, for eksempel ble selve monteringsfasen gjennomført i løpet av åtte uker - en etasje for hver uke. Det var ikke minst god planlegging og prosjektering som bidro til dette.

Litt forenklet foregikk byggingen av hver etasje ved at man brukte en halv dag på oppmerking, vinkling og plassering av trapp, to dager for å få på plass vegger og annet i limtre, en halv dag for å plassere baderomsmoduler, gips og så videre, en dag for tildekking inklusive balkonger og en dag til komplettering av etasjen. Baderomsmoduler, gips og vinduer ble heist på plass før etasjen ble lukket, og man var klar for en ny uke og en ny etasje.

Det ble også arbeidet ganske intenst med leverandørene, siden man måtte forholde seg til en del nye grensesnitt for eksempel når det skulle bygges balkonger i massivtre. Også kravene til lydisolasjon og brannsikkerhet førte til at man måtte samarbeide tett både med leverandører og rådgiverne.

– Vi må jo også ta med at vi var heldige med forholdene omkring, for eksempel var værforholdene flotte med kaldt og stabilt vintervær slik at det ikke var utfordringer som fukt i konstruksjonen, og bygget kunne stå og lufte seg naturlig gjennom montasjefasen, sier Dragesæt.

Smertefritt

Selskapet Woodcon, som har hovedkontor i Brumunddal, har vært totalleverandør på bærekonstruksjonen i massivtre og limtre. Det har omfattet prosjektering, levering av materialer og montasje, sammen med ivaretakelse av grensesnitt for tilstøtende fag.

– Sett fra vår side gikk prosjektet smertefritt, takket være god planlegging av prosjektledelsen og god prosjektering, sier prosjektsjef Kent Are Kristiansen i Woodcon.

Han sier også at Veidekke er en foretrukken partner når det kommer til prosjekter i tre.

– De har vært med på bruken og utviklingen av massivtre siden det kom til Norge, og deres bruk av involverende planlegging gjør at det blir veldig bra flyt i prosjektene. Veidekke er helt klart en av de fremste store entreprenørene når det gjelder å bygge store bærekonstruksjoner i tre, sier han.

Kristiansen tror for øvrig at markedet for bygging i tre er i stadig vekst, og vil fortsette slik fremover.

– Det er et veldig godt marked for studentboliger, skoler, barnehager, næringsbygg og så videre. Men for at vi skal komme i gang og åpne nye markeder, som kommersiell boligbygging, så er vi avhengige av at de store entreprenørene og boligutviklerne tar tak og prøver å finne de riktige og fornuftige løsningene, slik som på Maskinparken TRE, sier han.

Tenkte helhet

HUS Arkitekter har stått for utformingen av både Maskinparken TRE og de øvrige delene av prosjektet.

– Maskinparken TRE er en del av Nye Lilleby, og her er området like viktig som selve bygget, sier Katrine Falch Aune.

– Opprinnelig var Maskinparken 2 og TRE regulert til ett stort bygningsvolum, men vi fant at dette ville bli så stort og dypt at det ble vanskelig å få inn nok av for eksempel dagslys til leilighetene. Derfor ble det gjort en endring, der midtpartiet ble tatt bort og vi sto igjen med to tilnærmet kvadratiske fotavtrykk. Dermed fikk vi fire gode hjørneleiligheter og tre midtleiligheter som utgangspunkt, sier hun.

Maskinparken 2 og Maskinparken TRE har vært utviklet parallelt, med stort sett de samme leilighetstypene i begge blokkene. Etter at det ble bestemt at den ene blokka skulle bygges i massivtre viste det seg raskt at dimensjoner og leilighetstyper passet perfekt også til dette materialet.

– Dermed hadde vi med massivtre allerede i utviklingsfasen, slik at vi fikk modellert det opp med dette som utgangspunkt, sier hun.

Fra et arkitektonisk ståsted er det balkongene arkitektene har jobbet mest med. Blant annet ga balkongdekkene, som bæres delvis av limtredragere og delvis er understøttet av søyler, utfordring i form av at det skulle samles til et ryddig og godt uttrykk. Her landet man på en løsning som en slags «losje-bokser» - der noen av balkongene ligger inne i boksen, og noen ligger på toppen av boksen.

Signalbygg

– Det ble også lagt mye arbeid i utformingen av inngangspartiet. Maskinparken TRE ligger jo slik til at det blir en slags inngangsportal til hele området fra Ladesida, og vi forsøkte å skape et signalbygg. Siden blokka er så høy som åtte etasjer ønsket vi å gi inngangspartiet et luftig inntrykk som harmonerer med høyden på bygget. I plan 1 er det trukket inn et område slik at vi får tak over inngangsportalen, og portalen strekker seg opp i andreetasjen. Hovedvolumet har fått en mørkbeiset stående kledning, mens på tilleggsvolumene som inngangsportalen og losjeboksene er det valgt varmebehandlet furu. Mot sør har man valgt franske balkonger. For hele bygget gjelder at man har valgt materialer som samspiller med de to andre blokkene i prosjektet, og også mot den øvrige bygningsmassen som er kommer og kommer i området, sier Aune.

Bra salg

Alt i alt sitter utbyggerne igjen med et bygg alle involverte er fornøyd med, og det gikk også greit å selge leilighetene.

– Alle leilighetene er overtatt. Det var en veldig flott salgsperiode på hele prosjektet, sier Solveig Haugli, som er prosjektleder i Veidekke Eiendom.

– Det er alltid godt når vi har ferdigstilt et prosjekt at alt er utsolgt. Vi har hatt en fin salgstakt. Vi holdt igjen en leilighet for å ha som visningsleilighet, men også det ble raskt solgt ut, forteller hun.

Tilleggsverdier

I det hele er Lilleby et spennende område, med god beliggenhet, kort vei til sentrum, og til både forretnings- og friluftsområdene på Lade, og med lyse og luftige omgivelser og grøntområder.

En av verdiene i området, som i hovedsak er preget av nye boliger, er at man også har klart å ta vare på enkelte elementer som gjør det hele ekstra attraktivt. I en av de gamle bygningene man har latt stå tilbake, har stjernerestauranten Credo etablert seg, og trekker til seg et stort publikum både fra nærområdet, fra resten av Trondheim, og for så vidt fra resten av landet – og verden.

Restauranten har fått overstrømmende anmeldelser i pressen, og en ganske sikker spådom er at i ved neste tildeling vil det drysse Michelin-stjerner over den.

Oså det gamle bygget til Finnes Barnehjem er tatt vare på, og gjort om til bydelskafe.