Maskiningeniør & Maskintekniker

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern. Vi har ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag ca. 38 500 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.

Firma Skanska Anlegg
FylkeViken
StedBerger
Søknadsfrist27.09.2020

Region Samferdsel og Energi har behov for å styrke fagmiljøet innen maskindrift, og søker derfor 2 Maskiningeniører og 2 Maskinteknikere

I januar 2017 samlokaliserte vi Maskinavdelingen i Anlegg med datterselskapene/avdelingene Entreprenørservice, Skanska Survey og Skanska Industrial Solutions, og flyttet inn i nye og moderne kontor-, lager- og verkstedlokaler på Berger nord for Lillestrøm.

Skanska eier og drifter en stor egen-eid maskinpark for produksjon innen både betong-, sjø-, underjords- og masseflytting-prosjekter. I vår Maskinavdeling jobber det 30 tekniske funksjonærer som bl.a. er delaktige ved anskaffelser, drift og avhending for hele denne maskinparken. Maskinavdelingens folk støtter også produksjonsavdelingene i spørsmål om teknisk/økonomisk maskindrift samtidig som de deltar i anbudsprosesser.

Maskiningeniør

Arbeidsoppgaver

 • Generell stedlig støtte til våre tunell- og masseflytt-prosjekter mht teknisk og økonomisk maskindrift av anleggsmaskiner innen region Samferdsel og Energi.
 • Herunder; Situasjonsavhengig aktiv deltagelse i arbeidet med anskaffelser/drift/salg, kostnadsforståelse, bemanning/kompetanseheving/kompetanseoversikt, tilstandsoversikt, verkstedtjenester, produksjonsplanlegging/tilrettelegging, statistikker/rapporter m.m.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Minimum 3 års erfaring fra drift og vedlikehold av tunge anleggsmaskiner
 • Relevant utdannelse fra fagskole eller høyskole bachelor nivå
 • Nyutdannede med relevant bakgrunn vil også bli vurdert
 • Fagbrev innen et reparatørfag eller annen relevant teknisk/praktisk erfaring
 • Erfaring fra tunnelproduksjon (boring/sprenging) vil være en fordel
 • Generell regnskapsforståelse
 • God digital kompetanse for analyser og presentasjoner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

Maskintekniker

Arbeidsoppgaver

 • Generell oppfølging av teknisk og bruksmessig status på maskiner og utstyr ute ved våre prosjekter og inne ved vårt hovedverksted på Berger.
 • Være prosjektenes veileder for ønske om god maskindrift
 • Sammen med Fagansvarlig for aktuell maskingruppe planlegge og følge opp vedlikehold, reparasjoner og eventuelle heloverhalinger av maskiner og utstyr
 • Være sentral i teknisk opplæring av personell
 • Delta i produksjonens og maskinavdelingens valg av utstyr ved nyanskaffelser
 • Være oppdatert på Myndighetskrav i f.m. maskindrift og bruksforhold

Ønskede kvalifikasjoner

 • Minimum 3 års erfaring fra drift og vedlikehold av tunge anleggsmaskiner
 • Fagbrev innen et reparatørfag eller annen relevant teknisk/praktisk erfaring
 • God totalforståelse for økonomisk maskindrift

Ønskede egenskaper for begge stillinger

 • Gode evner til å kunne kommunisere maskinteknikk og produksjon både internt med kolleger og eksternt med leverandører og kunder
 • Serviceinnstilt og imøtekommende med interne og eksterne kunder i fokus
 • Selvstendig og er opptatt av god kvalitet og et godt resultat
 • Ansvarlig og engasjert med tillitsskapende egenskaper
 • Ha god skriftlig fremstillingsevne og beherske norsk muntlig

Vi kan tilby

 • Muligheten til å være med på anleggsproduksjon med noen av de fremste maskiner i bransjen
 • Både små og store, enkle og komplekse anleggsprosjekter
 • Et sterkt fagmiljø med mye maskinkompetanse som støtte for en høy andel egenproduksjon
 • Mulighet til å bygge kompetanse innenfor anleggs- og maskindrift
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger, mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram

Er dette interessant for deg, send oss CV og søknad merket med hvilken stilling du søker.

Kontorsted: Berger Teknologipark, Skedsmo

Reising: En stor del reisevirksomhet i våre landsdekkende prosjekter må påregnes.

Kontakt:

Maskinsjef Anlegg: Geir Olav Berg på telefon 908 51 203 eller geir-olav.berg@skanska.no

HR-sjef Region Samferdsel og Energi: Marianne Stang Hauge på telefon 92 86 23 22 eller marianne.stang.hauge@skanska.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: