Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (i midten) fikk sammen med Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken oppdraget med å trykke på knappene for gjennomslagssalven i Søgnetunnelen, som med sine 4040 meter og to løp blir Sørlandets lengste for biltrafikk. Foto: Jon Aamodt, N247Jubel på gjennomslagsrøysa, etter at det mandag 19. oktober om kvelden ble sprengt siste salve i 4.040 meter lange Søgnetunnelen. Foto: Jon Aamodt, N247Administrerende direktør Anette aanesland i Nye Veier. Foto: Jon Aamodt, N247Bergsprengningsleder i AF Gruppen, John Ivar Fagermo sørget for å holde gammel tunneldrift-tradisjon i hevd, da han kastet flasken i røysa, som symbol på vel utført jobb.

Markerte gjennomslag for Søgnetunnelen

Mange ville ha med seg det endelige gjennomslaget i den 4.040 meter lange Søgnetunnelen mandag.

Gjennomslaget ble gjort mandag kveld. Administrerende direktør Anette Aanesland i Nye Veier dro frem viktigheten av veisystemer som skal gi kortere reisetid, være trygge og sikre i tillegg til å gi forutsigbarhet for trafikanten spesielt vinterstid i sin tale. 
- Vi bygger ut helhetlig over lange strekninger, og ser at dette er kostnadseffektivt. Ved å bygge mellom de store byene i Norge, så knytter vi bo- og arbeidsmarked tettere sammen. Aksen Oslo-Kristiansand-Stavanger har stor næringsutvikling. Reisetid fra Kristiansand til både Oslo og Stavanger blir halvert. Fra Kristiansand når man Oslo på knappe tre timer. Mens Stavanger blir under to timer unna sørlandsbyen. Nye Veier har ansvar for å bygge ut 330 kilometer mellom Stavanger og Oslo. Vi legger til rette for økt bruk av elektrifiserte kjøretøyer. Når man ferdes med elektriske kjøretøy på vår nye E39, skal man slippe rekkeviddeangst eller usikkerhet om man får ladet effektivt på ladestasjonene, sier Aanesland i en pressemelding.

 Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan fikk sammen med Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken oppdraget å trykke på utløserknappene, som satte av aller siste sprengladning i den 4.040 meter lange Søgnetunnelen med to separate løp.

Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen gleder seg over aktivitet i hele E39-porteføljen til Nye Veier.

- Denne strekningen, Kristiansand vest - Mandal øst på 19 km, er det første i produksjon på E39. Første skuffetak ble gjort 9. oktober 2018. Vi har hatt, og ser frem til videre godt samarbeid med kommuner i videre planprosess. For å få realisert dette svært viktige prosjektet for Sørlandet og landet for øvrig. AF Gruppen er totalentreprenør for oss. Vi berømmer dem for å holde produksjonen oppe og hjulene i gang under de spesielle omstendighetene med Covid-19. AF Gruppen er som vanlig gode til å benytte seg av lokale og regionale entreprenører og tjenesteleverandører, og derigjennom bidrar til lokal verdiskapning, sier Øyvind Moshagen.