Markedssjef til region Øst

Rambøll er en ledende internasjonal rådgivervirksomhet innen plan, arkitektur og teknikk. Vi er opptatt av å skape inspirerende og bærekraftige løsninger med rom for vekst og utvikling til beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet som helhet.

Vi erkjenner at det er medarbeidernes kreativitet, innsikt og integritet som skaper de gode og inspirerende løsningene. Derfor ønsker vi individuelle forskjeller velkommen og legger til rette for et godt samarbeid mellom talentene. Våre medarbeidere utvises tillit og tildeles ansvar.

FirmaRambøll Norge
FylkeOslo
Søknadsfrist01.10.2014

Vi søker markedssjef til vår største region. Stillingen er nyopprettet og vi søker en person med god bransjekunnskap og relevant erfaring innen salg- og tilbudsarbeid. Som markedssjef vil du få ansvar for vår markedsstrategi samt utvikling av tilbudsprosessene i regionene.

Region Øst består av 7 fagdivisjoner med om lag 700 medarbeidere fordelt på 9 kontorer. Du vil ha utstrakt samarbeid med den øvrige virksomheten både i og utenfor Norge. Markedssjef rapporterer til regionsdirektør i region Øst. Arbeidssted vil være ved vårt kontor på Skøyen i Oslo, men dagsreiser i hele Østlandsområdet må påregnes.

DINE VIKTIGSTE OPPGAVER

Marked:

 • Lede markedsmøter
 • Ansvarlig for regionens markedsverktøy
 • Utarbeide kundeplaner og jobbe systematisk mot utvalgte kunder i samarbeid med divisjonslederne i regionen
 • Bistå og delta sammen med Key Account Manager i møter med viktige kunder
 • Lede og koordinere markedsarbeidet med andre regioner og land i Rambøll

Tilbudsproduksjon:

 • Lede tilbudsarbeidet i regionen
 • Ansvarlig for å etablere «kjerneteam» for tilbudsproduksjon
 • Ivareta det overordnede strategiske perspektivet i tilbudsprosjektene
 • Ha oversikt over kompetanse og ressurser i regionen

KVALIFIKASJONER OG EGENSKAPER

 • Kjennskap til prosjektstyring og salgsprosessen
 • Kjennskap til regelverket om offentlige anskaffelser
 • Kjennskap til BAE bransjen og BAE markedet i Norge
 • Resultat- og utviklingsorientert
 • Strategisk, helhetstenkende og strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Rett kandidat får en betydningsfull rolle med varierte og utfordrende oppgaver. Vi har fleksibel arbeidstid, svært gode ferieordninger, fokus på medarbeiderutvikling og et stort internasjonalt selskap i ryggen. Videre er vi et trygt økonomisk foretak eiet av en stiftelse. Rambølls medarbeidere har høy utdanning og er svært faglig kompetente. Det krever høy kvalitet i alle våre prosesser. Rambøll tar del i store samfunnsprosjekter som vil etterlate et fottrykk i fremtiden. Derfor preger våre etiske retningslinjer hele virksomheten.

Søk stillingen her

Kontaktperson

Divisjonsleder Carl Erik Fagernæs +47 905 17 400


Vis flere stillinger: