Markedsplassen ehandel.no med potensiell milliardvekst

Flere statlige etater og virksomheter velger ehandel for sine innkjøp. I fjor knyttet Helse Øst seg til Markedsplassen ehandel.no. Nå er også Helse Sør og Helse Vest RHF på plass. Disse foretakene kjøpte i fjor varer og tjenester for nær ni milliarder kroner.

Det som er sentralt for Regjeringen er at fornyingsarbeidet nå tar fart og at bruken av elektronisk handel i offentlig sektor øker kraftig. Det at de regionale helseforetakene her går foran for å redusere administrative kostnader og ressursbruk, frigjør ressurser som bl.a. kan brukes til mer pleie og omsorgsarbeid. Sammen med den tidligere avtalen med Helse Øst vil beslutningen til de regionale helseforetakene Helse Sør og Helse Vest være et sterkt signal for hvilke økonomiske gevinster det er mulig å oppnå gjennom ehandel.no for hele den statlige og kommunale sektor i Norge, sier statssekretær Wenche Lyngholm. - Markedsplassen ehandel.no er ikke bare en norsk godbit. Markedsplassen ehandel.no er nemlig blant finalistene til eEurope Awards for eGovernment som deles ut på det europeiske IT-ministermøtet i Manchester denne uken. Nærmere bestemt førstkommende torsdag 24. november 2005. - Jeg håper selvfølgelig at ehandel.no vinner, men bare det at vi er blant finalistene viser med all tydelighet at Norge er langt fremme i Europa på bruk av IT i offentlig forvaltning. Dette vil vi selvfølgelig ta med oss videre i fornyingsarbeidet, avslutter statssekretær Lyngholm.