Årets markedskonferanse gjennomføres som webinar.

Markedskonferanse gjennomføres som webinar

Det blir markedskonferanse også i år, med presentasjon av prosjekter for milliarder av kroner. Og EBA Oslo, Akershus og Østfold (EBAO) tror deltakelsen blir enda større enn vanlig.

Konferansen, som 26. oktober blir gjennomført som webinar, avholdes for sjette år på rad og er å regne for EBA-regionforeningens flaggskip. Gjennom årlig konferanse og markedsrapport samles og presenteres offentlige byggeprosjekter og kommunale anleggsprosjekter før de er klare for å lyses ut på doffin.

– Dette er et viktig bidrag for at næringen skal ha oversikt over et stort marked rundt indre Oslofjord, og er en god arena for samarbeid med offentlige byggherrer. Bestillerstrategier drøftes med næringen, og vi kan sette søkelys på viktige områder. De siste årene har fokus gjerne vært grønt, slik blir det også i år, sier styreleder i EBAO, Asle Randen.

Det bekrefter EBAO-styremedlem Ole Johan Krog, som har ledet programkomiteens arbeid med årets konferanse.

– Vi setter fokus på hvordan offentlige bestillinger, og våre leveranser, best kan bidra til å gjennomføre det grønne skiftet, og hvordan digitalisering og markedsdialog kan bidra. Dette er helt sentrale temaer for næringen, koronakrise eller ei, sier Krog.

Han er svært godt fornøyd med konferanseprogrammet, som strekker seg over tre kvart dag, og beveger seg fra å være rettet mot bygg på starten av programmet over til å handle om anlegg den siste delen.

Regionreform

Direktør i EBAO, Ole Henrik Ystehede forteller at dette har sammenheng med regionreformen der fylkene har tatt over oppgaver fra Statens vegvesen.

– Det betyr at det nye storfylket Viken er blitt en sentral bestiller på anlegg, drift og vedlikehold, et område som blir viet særskilt oppmerksomhet i år. Både med prosjektpresentasjon og i forhold til utvikling av bestillerstrategi. Vi får en nyttig løypemelding, sier Ystehede.

Det er EBAO som er hovedarrangør av konferansen, med Statsbygg, Oslo kommune, Viken fylkeskommune, Bærum kommune og Indre Østfold kommune som samarbeidende parter. Som en følge av etableringen av Viken er også prosjekter fra Buskerud tatt inn og EBA Telemark, Vestfold og Buskerud har deltatt i dette arbeidet.

Sentrale innledere
Årets program kan blant annet skilte med innledere fra byggherresiden som byråd for næring og eierskap i Oslo, Victoria Marie Evensen, byggherredirektør i Statsbygg Marius Tunstad, finansråd i Viken, Halvard Ingebrigtsen og samferdselsråd i Viken, Olav Skinnes, samt ordførerne i Bærum og Indre Østfold, Lisbeth Hammer Krogh og Saxe Frøshaug. Fra næringens side finner vi blant annet konserndirektør anlegg i Skanska Norge, Steinar Myhre og konserndirektør i Betonmast, Peter Sandrup.

– Vi gleder oss, og har tro på enda større oppslutning enn til vanlig da konferansen gjennomføres digitalt. Selv om det er trist å ikke kunne møtes fysisk, tror vi årets format kan bidra til å gjøre konferansen enda mer kjent og øke deltakelsen, særlig hos mindre kommuner. Det kan øke oppmøtet fra denne gruppen neste år, sier Randen, Krog og Ystehede.

Normalt samler konferansen mellom 100 og 150 deltakere på Næringslivets Hus. Med digital gjennomføring settes det ikke grense for antall deltakere.