Fabrikksjef Jan Roger Broen (fra venstre), prosjektleder Werner Seigerud, Lean-manager Tommy Gustavsen og teknisk ansvarlig for bygget, Roy Amundsen. Foto: Lars Ovlien / Mapei

Mapei utvider og dobler kapasiteten

Mapei utvider fabrikken i Nord-Odal i Hedmark, og forventer å mer enn doble kapasiteten.

Det skriver Mapei i en pressemelding mandag.

Når Mapeis nye produksjonstårn settes i drift for produksjon av selvutjevnende sparkelmasser sommeren 2019, vil det være 45 meter høyt. Det vil mer enn doble produksjonskapasiteten ved fabrikken, heter det i pressemeldingen.

– Vår langsiktige vekststrategi lå til grunn da vi startet planleggingen av en utvidelse av fabrikken for to år siden. De siste ti årene har vi vokst jevnt og trutt, og 2018 har ikke vært noe unntak. Med det nye produksjonstårnet i drift mer enn dobles kapasiteten vår, og vi vil ha en av de største produksjonsenhetene for pulverprodukter i Norden, forteller fabrikksjef Jan Roger Broen hos Mapei.

Fabrikken på Sagstua i Nord-Odal leverer produkter til hele Norden og Baltikum. I høst var første del av utbyggingen klar, og når det nye produksjonstårnet settes i drift sommeren 2019, er de totale investeringene på i overkant av 170 millioner kroner. Det inkluderer en ny lagerhall på 3.900 kvadratmeter og rehabilitering av en eksisterende produksjonshall på 3.200 kvadratmeter. I tillegg er det gjort en rekke tiltak ute på fabrikkområdet, med blant annet skjerming og endring av trafikkflyten, heter det i pressemeldingen.

– Vi flytter produksjonen av selvutjevnende sparkelmasser som leveres i sekk, big-bag og bulk over i det nye tårnet. Det er et topp moderne og kostnadseffektivt anlegg, og vi vil dermed kunne levere mer enn dobbelt så mye i løpet av 24 timer enn vi gjorde før. Vi har en økning i kunder som kjøper store volum, og med utvidelsen bedrer vi servicegraden vår, sier Werner Seigerud, prosjektleder for byggingen av tårnet.

Tårnet er designet av Mapei Norge i samarbeid med konsernets tekniske avdeling i Italia, og blir levert prefabrikkert etter nøye spesifikasjoner.

– Det er en teknisk utfordring å bygge et 45 meter høyt tårn i vinterhalvåret, men prosjektet er grundig planlagt og forberedt og vi følger fremdriftsplanen til punkt og prikke. Vi vil ta med oss alle de gode rutinene og all kunnskapen vi har samlet gjennom lean manufacturing når vi setter i drift det nye tårnet, sier Tommy Gustavsen, Lean-manager hos Mapei og prosjektleder for montering og idriftsettelse av produksjonsutstyret i det nye tårnet.