Fossbekk Brygge

Mapei med storleveranse i Lillesand

Mapei AS har levert mer enn 20 ulike produkter til prestisjeprosjektet Fossbekk Brygge, som ligger ved havgapet, bare 800 meter fra Lillesand sentrum.

– Dette er en flott leveranse for oss og det har vært moro å levere så mange produkter, forklarer Karl Alexander Kristensen, teknisk salgskonsulent for Mapei i Aust- og Vest-Agder.

Fossbekk Brygge er reist på samme sted der Fosbæk Bruk sagbruk, høvleri og trelasthandel etablerte seg i 1911. Første byggetrinn består av 19 leiligheter med 1.200 m 2 fasade. Nærheten til havet gir mange utfordringer når det skal velges en god fasadeløsning.

– Valget falt derfor på Mapetherm Nordic luftet, pusset fasadesystem, heter det i en pressemelding.

– Murmester Erik H. Frigstad AS har uttrykt at de er godt fornøyd med våre produkter. Nå skal de i gang med byggetrinn to på Fossbekk Brygge, og det er større enn første byggetrinn, sier Kristensen.