MAP inviterer til frokostseminar

Effektiv tids- og kostnadsstyring - et spørsmål om kunnskaper og hjelpemidler slik lyder temaet på MAP Skandinaviskas neste forkostseminar 15. februar.

2006, ett nytt rekordår med enorm aktivitet i bygg og anleggs- bransjen, ligger nå bak oss. Fulle ordrebøker og omsetningsvekst i alle ledd har resultert kapasitetsproblemer. Leveringstiden på en del material er mangedoblet og det er knapphet på ressurser vi har vært vant til å ta for gitt. Så nå gjelder det virkelig å planlegge og styre prosjektene for å minimere avvik og holde kostnadene nede. Sven Chr. Ulvatne i NCC gjorde klart og tydelig for oss alle hvor alvorlig han mener situasjonen er. I Byggeindustrien nr 10 2006, i artikkelen Rutine-refs fra NCC-sjefen kom han med en klar og tydelig advarsel om at brudd på interne rutiner for prosjektstyring og økonomi ikke kan tolereres. Med dette som bakteppe er det en glede å kunne invitere til seminar med et foredrag fra NCC Construction. Egil Sponland vil i foredraget, Effektiv tids- og kostnadsstyring - et spørsmål om kunnskaper og hjelpemidler, dele med seg noen av erfaringene NCC har gjort innen prosjektstyring. Egil Sponland, Avdelingssjef Driftsstøtte NCC Construction, er sivilingeniør og bedriftsøkonom og har mer enn 25 års prosjektledererfaring. Dagen inneholder tre korte seminar og deltagerne er med på å fokus, ut ifra interessene de beskriver i påmeldingen. Frokostseminar arrangeres i MAPs kontorlokaler i Gjerdrums vei 4 i Nydalen i Oslo.