Fylkesordørerne Ole Haabeth i Østfold (fra venstre), Anette Solli i Akershus og Roger Ryberg i Buskerud under en pressemekonferanse om den nye Viken-regionen i 2016. Foto: Henrik Skolt / NTB scanpix

Mannen bak Viken-regionen har fått tilbake troen

Fylkesordfører Ole Haabeth i Østfold fylkeskommune snudde Viken-plane ryggen etter å selv ha forhandlet dem frem. Nå ser han lysere på det.

– Går dette gjennom, så har vi oppgaver som rettferdiggjør den nye fylkesinndelingen, sier Ole Haabeth (Ap) til NRK Østfold.

Fredag fikk kommunalminister Monica Mæland overlevert en rapport som foreslår å flytte 5.000 statlige arbeidsplasser fra staten til fylkene. Utvalget vil legge ned fem direktorater, og flytte både arbeidsplasser og oppgaver fra staten til fylkene.

Selv om det er et stykke fra en slik rapport og til at politikerne vedtar alle endringene, betyr det mye for dem som jobber med å utvikle nye fylkene, skriver NRK.

Fylkesordfører Ole Haabeth i Østfold var sentral i forhandlingene som endte med at Buskerud, Akershus og Østfold ble til den omstridte region Viken. Men selv om han i forhandlingene hadde rollen med å overbevise både politikere og befolkningen om at Viken var en god idé, var han svært skeptisk da regjeringen vedtok opprettelsen av Viken i juni.

Grunnen var at han ikke ante hvilke arbeidsoppgaver de nye region ville få.

– Det var helt umulig å argumentere for dette når det fremsto som en ren geografiregion. Spørsmålet ble hele tiden «hvorfor?» sa Haabeth den gang.

Nettopp derfor blir han også langt mer positiv når han nå vet at kommunalministeren sitter på en stor rapport som betyr mange nye oppgaver.

– Jeg har håp og en tiltro i alle fall til Stortinget. De har vektlagt at man må overføre oppgaver for å legitimere og rettferdiggjøre denne fylkesinndelingen. Derfor tror jeg dette i all hovedsak kommer til å gå gjennom i Stortinget, sier han til NRK