Kåre Fostervold. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Mangler små kommuner miljøkompetanse?

Offentlig sektor er en stor oppdragsgiver for næringslivet i Norge, og mye arbeid blir utført for å bygge, vedlikeholde og sanere offentlige eiendommer. Offentlig sektor har derfor en viktig rolle for å legge til rette for et seriøst og miljøvennlig næringsliv gjennom å tildele arbeidsoppdrag til næringslivet basert på valgte kriterier i tilbudsprosessen, skriver rådgiver næringspolitikk og fag Kåre Fostervold i Avfall Norge i en gjestekommentar.

Kåre Fostervold

Rådgiver næringspolitikk og fag i Avfall Norge

Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for over 500 milliarder kroner årlig, og kan gjennom å stille krav til seriøsitet, kompetanse og miljø bidra til at vi får en offentlig sektor og et næringsliv som sammen bidrar til et mer bærekraftig samfunn. Men ved en gjennomgang som Avfall Norge har gjort av offentlige anbud lagt ut på nettstedet Doffin, ser man at blant de 20 siste anbudene som involverer riving/sanering av gamle bygg for det offentlige, er miljø ikke tillagt vekt i tildelingskriteriene. Det er svært få av tilbudene som vil bli vurdert ut i fra om man har de beste kvalifikasjonene eller miljøløsningen for oppdraget. Med unntak av de største kommunene, så legger de små kommunene sammen med de statlige aktørene, lavest pris til grunn for hvem man velger til å utføre oppdraget.

Hvorfor er det bare de store kommunene som vektlegger miljø i anbudene, sitter ikke de små kommunene på denne kompetansen? Og hvilke aktører kan man regne med vinner disse jobbene, hvis det er lavest pris som hele tiden skal gjelde? Hvordan skal et firma som investerer i kompetanse og moderne maskinpark kunne vinne slike anbud?

I sirkulær økonomi, som resten av Europa nå jobber for å få til, er det viktig at vi sørger for å gjenbruke mest mulig av det de ressursene som “avfallet” består av. Hvert år oppstår det ca 1,8 millioner tonn avfall fra byggeaktivitet som nybygg, rehabilitering eller riving. Samtidig vet vi at 50% av de globale klimagassutslippene er knyttet til uttak og forbruk av nye naturressurser. Byggavfall er ressurser som bør ombrukes, materialgjenvinnes eller energigjenvinnes. Det betyr at man må kartlegge før man river og planlegge for gjenvinning og ombruk i alle ledd av prosjektet.

Det betyr at man trenger kompetanse på hvordan dette skal gjøres i alle ledd. Kunnskapen må være tilstede allerede i tidligfasen av prosjektet, når kommunen lager anbudsdokumentene. Gjennom en god beskrivelse av oppdraget, med klare kriterier for kompetanse og miljø i anbudet, vil man sørge for å belønne de i næringslivet som bidrar til en mer sirkulær økonomi. Offentlige byggherrer kan også stille krav om innblanding av resirkulerte råvarer i byggevarer og være med å fremme utslippsfrie byggeplasser og lavutslippsløsninger for transport av byggevarer.

Ved å stille krav i offentlige anbud som fremmer miljøvennlige løsninger, vil man også satse på de seriøse aktørene i næringslivet, de som er i ferd med, eller allerede har investert i kompetanse og utstyr og som tar miljø- og klimautfordringene på alvor. Å legge til klare krav til miljøkompetanse og seriøs avfallshåndtering inn blant seriøsitetskravene det offentlige stiller i sine anbud, vil være et stort skritt på veien til en mer sirkulær økonomi.