Mangfoldspris til Statens vegvesen

Det var på Universum Awards onsdag kveld at Statens vegvesen mottok mangfoldsprisen på Norges største arrangement innen arbeidsgiverprofilering.

Kåringen bygger på Universum Student Survey, der 5.480 studenter i Norge har avgitt sin stemme.

Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen holdt et kort innlegg om "mangfold i arbeidslivet" og offentliggjorde deretter Universums mangfoldspris.

Prisen gikk til den arbeidsplassen som studentene mener har en bedriftskultur som støtter likestilling og en bedriftskultur som er aksepterende i forhold til minoriteter.

- Jeg er stolt av å få lov til å dele ut Universums mangfoldspris til Statens vegvesen. Mangfold er svært viktig for å sikre bedrifters konkurranseevne, sier arbeids og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Prisen ble tatt i mot av Jane Bordal , administrasjonsdirektør i Statens vegvesen.