Mangel på ingeniører bremser miljøsatsing

Mangel på ingeniører hindrer kommunene i å iverksette valgløfter om miljøtiltak, mener leder for de kommuneansatte ingeniørene i Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO), Tor Simonsen.

– Det er et paradoks at alle partier og de fleste kommunalpolitikere i valgkampen snakker om å satse på miljø, men få vil satse på teknisk sektor og ingeniører som kan iverksette miljøtiltak, sier Simonsen.

Over halvparten av kommunene i Norge har ubesatte ingeniørstillinger i dag. I en undersøkelse blant NITOs medlemmer i kommunene sier 65 prosent at det tekniske vedlikeholdet er mangelfullt i kommunene. Samtidig opplever kommunene en ingeniørflukt over til privat sektor.

En undersøkelse blant nyutdannede ingeniører viser også at svært få ønsker å jobbe i kommunene. Simonsen sier kommunepolitikerne må ta ingeniørmangelen på alvor dersom de virkelig skal greie å nå de miljømålene de stiller til valg på.

– Vi vil oppfordre kommunene til økt satsing på teknisk sektor. Det er også nødvendig at kommunene sørger for å øke kompetansen hos sine ingeniører, blant annet for å hindre at altfor mange går over til privat sektor. Det er også mye å hente på å samarbeide på tvers av kommunegrensene slik at flere kommuner kan dra nytte av den ingeniørkompetansen som finnes, sier Simonsen.