Foto: Kari Hermanrud/Statens vegvesen

Mange ville se veganlegget i Gran

Nærmere tusen mennesker benyttet anledningen til å se hvordan nye riksveg 4 mellom Jaren og kommunegrensa mot Lunner blir bygget på den åpne anleggsdagen 31. august.

Statens vegvesen og NCC er glad for at så mange kom og viste interesse for det som over 200 mennesker jobber med til daglig.

Turen inn i tunnelen som er under bygging var noe av det som fristet publikum mest. Til nå er ca. 800 meter sprengt ut av det som skal bli den 1,7 km lange Granstunnelen. Det var til tider litt lang ventetid for å komme med minibussene som kjørte folk inn i tunnelen, men inne på anleggsområdet var det mye annet å se på i mellomtida, melder vegvesen.no.

De fleste besøkende ble også med på guidet busstur «ut i linja», det vil si langs den nye vegen som er under bygging. Bussene gikk sørover mot Vøyen og Bjørge, der bygginga har kommet lengst. På turen fikk folk se på anleggsmaskinene og vite hvordan de styres i våre dager. Mange ble overrasket over størrelsen på anleggsmaskinene når de kom helt innpå dem.

NCCs verkstedhall ved tunnelanlegget var for anledningen gjort om til kafé med 100 sitteplasser. Gran jente- og guttekorps sto for servering av kaffe og kaker i «teltet», der folk kunne se på verktøy og verneutstyr som brukes på anlegget, animasjonsfilm av den nye vegen og kart over linja. Malin Torp og Halldis Fjermestad i Statens vegvesen arbeider til daglig med å ivareta natur og miljø rundt veganlegget og sto klare til å svare på spørsmål om dette fra kafégjestene.

Ansatte i NCC viste fram dumpere, shoveldosere og selve tunnelboreriggen som brukes inne i tunnelen. Mange ville vite mer om hvordan maskinene styres, hva de koster osv.

Vegvesenets ansatte fikk også spørsmål om kostnader og arbeidsmetoder, men noen var opptatt av mer konkrete saker som støyskjerming og atkomstveger når den nye vegen står ferdig. Vegvesenets anleggskontor på rådhuset i Gran har åpent på ettermiddagen den siste mandagen i hver måned for dem som fortsatt har slike eller andre spørsmål.