Mange vil fullføre kun grunnskolen i framtiden

Hvis frafallet i videregående skole fortsetter, vil nesten hver fjerde person i yrkesaktiv alder bare ha grunnskoleutdanning i 2030.

Nesten hver fjerde person i alderen 16-74 år vil i 2030 bare ha grunnskoleutdanning. Dette er lavere enn i 2007, men i antall vil gruppen likevel øke fra 947.000 til 959.000 personer fordi befolkningen øker.

- Utdanning er en beskyttelse mot å havne utenfor arbeidsmarkedet. Derfor er det problematisk at vi i framtiden får så mange med bare grunnskole, sier direktør Tor Saglie i Arbeids- og velferdsetaten Nav til Aftenposten.

Utdanningsnivået vil imidlertid stige totalt sett. Det skjer ikke ved at alle tar mer utdanning, men heller som følge av at flere går helt til topps på utdanningsstigen, mens like mange blir igjen på bunnen. Tallene er utarbeidet av Nav blant annet på bakgrunn av befolkningsframskrivninger fra Statistisk sentralbyrå.

Registrert arbeidsledighet for de med bare grunnskole var i februar i år 4,6 prosent. For de med bare videregående var ledigheten på 2 prosent. For personer med høyere utdanning var ledigheten bare 1 prosent.