Halvard Gavelstad (tv) og Arne Markussen i Bygg Reis Deg tror på rekord i 2015.

Mange vil delta på Bygg Reis Deg 2015

Primo september har Bygg Reis Deg 2015 solgt over 40 prosent av utstillingsarealet.

- Alt ligger til rette for ny utstillerrekord, sier Arne Markussen, nytilsatt salgssjef i Bygg Reis Deg AS. Messen arrangeres i Norges Varemesse 14. – 17. oktober 2015.

I 2013 hadde Bygg Reis Deg 544 utstillere som presenterte seg på 17 000 m2 innendørs, og ca. 2000 m2 utendørs. - Vi vurderer nå ulike løsninger for å øke det samlede utstillingsarealet, opplyser Markussen som er positivt overrasket over optimismen i markedet. - Mitt inntrykk er at aktørene i bygg- eiendom- og anleggsnæringen er betydelig mer foroverlente og offensive enn hva jeg har møtt i andre bransjer, sier Arne Markussen.

Forbedrer konferansekonseptet

I 2011 lanserte Bygg Reis Deg sitt nye konferanse- og seminarkonsept rettet mot bygg- eiendom- og anleggsnæringens aktører. – I 2015 vil vi få en tettere integrering av konferanse- og utstillingsarealene, opplyser Halvard Gavelstad, adm. direktør i Bygg Reis Deg, - vi har latt oss inspirere av tilsvarende messer i utlandet, og har tro på at dette vil være en klar forbedring, både for utstillere og besøkende. Hvilke hovedtema som settes på agendaen neste høst er foreløpig ikke klart. - Før vi går ut med dette vil vi bl.a ta en diskusjon med våre partnere, sier Gavelstad.

Partnere gir ekstra tyngde

Bygg Reis Deg-ledelsen kaller partnersamarbeidet med utvalgte firmaer som representerer bredden i bygg- og anleggsnæringen, en suksess. – Vi har hatt stort utbytte av å diskutere ulike ideer og konseptet med våre partnere som alle er ledende innen sine produkt- og markedsområder, sier Halvard Gavelstad.