Mange storprosjekter på vei - og Bodø går en ny fremtid i møte

Statsminister Erna Solberg brukte tirsdagen til å spre det glade infrastrukturbudskapet rundt om på velplasserte steder i Norge. En ny Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) er like rundt hjørnet - og flere prosjekter som får innpass i denne er nå kjent.

Blant annet er det klart at man vil satse på mye i Hordaland, som E16 mellom Arna og Stanghelle, ny ringvei øst mellom Arna og Vågsbotn, ny ferjefri E39 mellom Ådland og Svegatjørn samt Sotrasambandet. I tillegg kommer blant annet E8 i Ramfjord i Troms, ny E18 fra Lysaker til Drengsrud i Asker, ny E18 mellom Retvet og Vinterbro, ny jernbanetunnel samt ny t-banetunnel under Oslo, Stad skipstunnel og ikke minst kan innbyggerne i Bodø starte planleggingen for en ny fremtid.

Det meldes tirsdag kveld om at arbeidet med planen nå er nær ved å være avsluttet og at den skal presenteres om relativt kort tid. Det skal være den mest omfangsrike noen sinne, og skal inneholde investeringer på 928,7 milliarder kroner i planperioden.

Det er denne som vil gi det fulle svaret på hvilke prosjekter som er med videre. På tirsdagens turné var det naturligvis vinnerne som sto i sentrum – de som kan forvente at nettopp deres prosjekter blir prioritert i denne planperioden. Men straks får vi altså også vite hvem som blir skuffet og som må kjempe videre for en utvikling i sitt prioriterte område.

Tidligere var NTP en plan som man sjelden klarte å følge opp godt nok. Med stadig øke bevilgninger og en sterkere satsing på infrastruktur, har man de senere årene i større grad enn tidligere klart å faktisk følge opp planene i NTP. Sannsynligvis vil vi også se at dette fortsetter i årene fremover. Aktiviteten innen denne sektoren er på et nivå vi tidligere aldri har sett.

Inntil vi vet det fulle bildet er det selvsagt vanskelig å vite hvordan sluttresultat blir, men det skal overraske stort om vi ikke også denne gangen vil se en ekspansiv NTP. Når vi nå er på full fart inn i en ny viktig valgkamp, vil nok politikerne i så stor grad som mulig blidgjøre de mange velgere rundt om i landet med mange infrastrukturutbygginger. Ikke minst vil nok se dette ute i distriktene - hvor de ulike partiene nå vil kjempe om hver velger. Da gjelder det for regjeringen å plukke ut de riktige prosjektene og at man forhåpentligvis ser denne planen i et større perspektiv enn høstens valgkamp. Heldigvis er også fagetatene tungt inne i bildet her.

Blant de som fikk mest oppmerksomhet tirsdag var utbyggingen av strekningen Arna-Stanghelle. Dette er en strekning som uten tvil trenger en fornying. Denne strekningen er meget ras- og ulykkesutsatt - og overmoden for en modernisering. Dette er også første del av en større utbygging av både vei og bane mellom Bergen og Voss - og dermed også en viktig transportåre mellom øst og vest.

Dessuten fikk man i Bodø meldingen om at man bevilger de første milliardene til en ny flyplass i byen. Det betyr at dette også er det første store skrittet mot en helt ny byutvikling for Bodø. Når man flytter eksisterende flyplass lenger unna sentrum åpner det seg opp helt nye muligheter for Bodø, og frigjør store attraktive områder for bolig- og næringsutvikling. Selvsagt har flyplassen ligget altfor nærme sentrum med den utviklingen byen har hatt de senere årene, og tiden var overmoden for å gjøre noe. Sterke lokale grupperinger har jobbet hardt for dette, og champagnekorkene gikk nok i taket når man nå kunne konstatere at flyplassutbyggingen blir en realitet. Dette kan helt klart starte en ny æra for Bodø, som selvsagt også vil bidra til betydelig aktivitet for næringslivet i byen, og som vil være med på å løfte hele regionen.

Snart får vi hele fasiten på NTP, som også i meget stor grad vil være med på å prege hele anleggsnæringen i Norge. Det er derfor langt flere enn vi i Byggeindustrien som ser frem til å få hele dokumentet presentert.