Siri Mosberg Midbøe (fra venstre) Kristine Klokkehaug og Iris Kristin Koa.Veronica Liverud Krathe fikk Dr. Techn. Olav Olsens nyskapingspris av direktør Tor Ole Olsen.Andrea Liereng (til venstre) mottok Jernbaneverkets pris for beste jernbanefaglige masteroppgave 2016 for ordinære masteroppgaver, og fikk diplom og gavesjekk fra seksjonsleder for kompetanse i Jernbaneverket, Marianne Døhl.

Mange muligheter på BM-dagen 2016

Bygg- og miljøteknikkstudentene møtte sine fremtidige arbeidsgivere på NTNU tirsdag. Nesten 50 bedrifter kunne fortelle om mulighetene i bygg- og anleggsnæringen under Bygg- og miljødagen i Trondheim.

− Vi har lært veldig mye i løpet av de to timene vi har gått her så langt, forteller bygg- og miljøteknikkstudent Iris Kristin Koa.

21-åringen undersøkte tirsdag hvilke muligheter som ligger i byg- og anleggsmarkedet sammen med sine to medstudenter innen veispesialiseringen på bygg og miljøteknikk, Siri Mosberg Midbøe og Kristine Klokkehaug.

De tre tredjeårsstudentene håper blant annet å finne en mulig sommerjobb, men Bygg- og miljødagen (BM-dagen) er også interessant når de skal planlegge videre jobbfremtid.

− Det er vel først og fremst sommerjobb vi håper å finne når vi møter bedriftene her, men vi tenker også fremover. Det å komme i nærkontakt med bedriftene og snakke med dem, gjør at vi får bedre oversikt over hva vi kan vente av dem og hva de venter seg av oss, sier Koa.

Solid inntrykk

Simon Holst Aandahl går på sitt siste år på bygg- og miljøteknikk, med spesialisering i prosjektledelse, og dette året ser han etter sin fremtidige arbeidsgiver.

− Det er mye bra å velge i her. Jeg håper å få meg en jobb som prosjektleder når jeg er ferdig med studiene til våren, og jeg er fremdeles helt åpen for å jobbe for både entreprenør, byggherre og rådgivere. På BM-dagen får jeg oversikt, og jeg får forhørt meg om hva som finnes, sier han.

Aandahl mener bedriftenes tilstedeværelse på BM-dagen tyder på et solid arbeidsmarked innen bygg og anlegg.

− Jeg har troen. Det jeg har hørt i dag tyder på at markedet er ganske sterkt, sier han.

Ansetter

Student Simon Holst Aandahl (til høyre) snakket blant annet med Øyvind Enger i Peab.

En av de som Aandahl snakket med, var Øyvind Enger i Peab Anlegg. Enger forteller at deltakelse på BM-dagen er en viktig del av entreprenørens strategi for å møte studentene.

− Vi ansetter jevnlig nå, og det er et konstant behov for nye medarbeidere, forteller han.

Til sommeren håper Peab å ansette mellom 10 og 20 studenter i sommerjobb, og avhengig av prosjektporteføljen foreligger det også et mål om å ansette omtrent like mange nye faste medarbeidere.

− Jeg tror BM-dagen bidrar til at vi får Peab-navnet ut til studentene, og jeg tror det vil gi oss flere gode søkere når vi skal ansette, sier Enger.

Lukter mulighetene

En annen entreprenør som håper å ansette, er Veidekke.

Entreprenørkonsernet har som mål å ansette 50 trainee’er til nyåret, og søknadsfristen går ut 31. desember i år. Her håper de at mange bygg- og miljøstudenter fra NTNU vil søke.

Kommunikasjonsrådgiver Anders Auberg kunne by på både muligheter og popcorn.

− Denne dagen er veldig relevant for oss. Her treffer vi veldig mange forskjellige studenter, både til sommerjobber og til fast ansettelse etter studietiden er over, sier kommunikasjonsrådgiver Anders Auberg.

I tillegg til jobbmuligheter fristet Veidekke også med egen popcornmaskin under BM-dagen.

− Alle er vel interesserte i popcorn, smiler Auberg.