- Mange entreprenører bryter regelverket

Avfallsforskriftens kapittel 14, §14-5 pålegger alle kjøpere av mer enn 200 vinduer (isolerglassruter) per år, å kunne dokumentere at de kun benytter leverandører (produsenter/ importører) som er deltakere i et godkjent retursystem for PCB-holdige isolerglassruter.

- Dette pålegget er det dessverre mange selskaper som ikke har fått med seg, sier daglig leder i Ruteretur, Lise

Lise Kolberg

Kolberg.

Returretur vil nå i samarbeid med Miljødirektoratet gjennomføre en kampanje rettet mot entreprenører i byggebransjen.

- Denne gruppen kjøper gjerne et stort antall vinduer fra mange ulike selskaper. Derfor har vi besluttet å rette fokuset mot disse selskapene, sier Kolberg.

- Iblant opptrer entreprenøren både som importør og kjøper av isolerglassruter. I så fall rammes bedriften både av kravet i Avfallsforskriftens kapittel 14, §14-4 og §14-5. Som norsk produsent eller importører av isolerglass er selskapet pliktig å bli deltaker i godkjent retursystem. Ruteretur AS er i dag det eneste godkjente retursystemet hvor produsenter og importører kan delta for å ivareta sine lovpålagte forpliktelser iht. avfallsforskriftens kap. 14. påpeker hun.