Prosjektsjef Tom Edvard Meek i Malthus takker etatsjef Nils Erik Pedersen i Ås kommune for oppdraget.

Malthus bygger skole for Ås kommune

Malthus AS har fått i oppdrag fra Ås kommune å levere modulskole på Ås Stadion.

Skolen er dimensjonert for cirka 500 elever. Det vil også bli etablert en egen avdeling for elever med spesielle behov. Total bygningsmasse er på cirka 4.000 kvadratmeter Oppdraget gjelder totalleveranse av modulbygget, inkl prosjektering, alle nødvendige grunnarbeider inkl. røropplegg for VA, el-arbeider, oppføring/montering.

Etter at bygget er etablert går bygget over i en leieavtale som også omfatter drift av bygget. Leieperioden er på fire år med opsjoner på forlengelse.