F.v.: Frank Eriksen, daglig leder Målselv Maskin og Transport AS til venstre og Roar Femsteinevik, prosjektleder. Foto: Forsvarsbygg

Målselv Maskin & Transport skal sikre Evenes

Det skal settes opp et nytt hovedgjerde (perimeter) med overvåkning rundt Evenes flystasjon og rullebanen. Det gamle gjerdet skal fjernes, og ny beskyttelse og sikring skal på plass. Kontrakten går til Målselv Maskin & Transport AS.

Verdien på generalentreprisen er på vel 156 millioner kroner inkl. mva, men utløsning av ytterligere mindre opsjoner er også ivaretatt i konkurransen. Arbeidene starter opp i løpet av oktober og skal overleveres Forsvarsbygg sommeren 2021, skriver byggherren i en pressemelding.
- Aktiviteten på nye Evenes flystasjon er hektisk nå i høst. Kontrakten med Målselv Maskin & Transport er viktig for raskt å komme i gang med arbeidet. Sikring av flyplassen med nytt gjerde, vei og overvåking må på plass med tanke på den aktiviteten som kommer til Evenes, sier utbyggingssjef John Ommund Syvertsen.

Arbeidet som vil foregå langs området rundt nye Evenes flystasjon og lufthavna foregår i et sårbart naturområde. Entreprenøren er særskilt gjort oppmerksom på i oppdraget at massene som graves opp skal gjenbrukes og at naturen skal ivaretas best mulig. Blant annet skal deler av det eksisterende gjerdet ikke erstattes. 

Målselv Maskin & Transport AS har levert store oppdrag til Forsvarsbygg tidligere. Blant annet sammenbindingsveien til Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt i Målselv, infrastruktur i Rusta leir på Bardufoss, Karlstadskogen og nytt vegkryss på E6 i Heggelia.

- Dette er den største enkeltkontrakten som Målselv Maskin & Transport AS har inngått. Vi har god erfaring og samarbeid med Forsvarsbygg på store anleggskontrakter. Kontrakten sikrer en langsiktig sysselsetting og gir oss et godt utgangspunkt for å regne på flere jobber på Evenes, sier Frank Eriksen, daglig leder i Målselv Maskin & Transport AS.
Det var til sammen seks tilbydere på entreprisen, og dette prosjektet er delvis Nato-finansiert. Da er tildelingen basert på 75 prosent pris og 25 prosent kvalitet.