Målebiloperatør Bodø

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet.

Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

FirmaStatens vegvesen
FylkeNordland
StedBodø
Søknadsfrist06.05.2018

Om stillingen

Geodata og ITS-seksjonen i Region nord har ledig arbeidsområde som målebiloperatør i Bodø og omegn. Jobben innebærer måling av spor, jevnhet og friksjon på vegene. Stillingen innebærer utstrakt reisevirksomhet i perioder. Kontorsted vil være Bodø.

Stillingen innebærer å måle tilstanden på vegdekke som spor, jevnhet og friksjon. Målebilen er utstyrt med et avansert målesystem. På ny veg benyttes målesystemet for å kontrollere at vegen oppfyller kravene som er stilt. Måleresultatene benyttes til dokumentasjon av tilstanden på vegene, gjerne i forbindelse med driftskontrakter. Ved å måle regelmessig (hver sommer), vil en kunne dokumentere slitasje over tid og på denne måten kunne planlegge vedlikeholdet av vegen.

I målebilen er det også montert et fotosystem, dette brukes til å ta bilder av vegnettet hver 20m. Bildene brukes av ansatte i Statens vegvesen og entreprenører.

Utenom sesongen må en også delta i annet arbeid på Geodata- og ITS-seksjonen. (ITS står for Intelligente transport system).

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har relevant utdanning fra 3-årig universitet/høgskole eller teknisk fagskole. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Stillingen krever førerkortklasse BE.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi ser etter deg som kan håndtere/analysere data og har interesse av teknisk avansert utstyr og vektlegger at du:

 • Har gode kunnskaper i bruk og behandling av data og teknisk utstyr
 • Har kjennskap til asfaltarbeid
 • Er praktisk anlagt
 • Trives i eget selskap, da arbeidet krever mye reising og overnattinger i perioder
 • Er ryddig, strukturert, systematisk og har gode rutiner
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Har kjennskap til tyngre kjøretøy

Generell info

Vi tilbyr:

 • Jobb i et godt arbeidsmiljø
 • Tilhørighet i en stor kompetanseorganisasjon
 • Gunstig pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Gode muligheter for faglig utvikling og et allsidig velferdstilbud
 • Lønn fastsettes etter nærmere avtale iht. etatens lønnspolitikk

For stillingen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Ved tjenestereiser utbetales godtgjørelse etter statens regulativ.

Flere opplysninger om stillingen fåes ved henvendelse til seksjonsleder Ingunn Arctander Jakola, tlf. 470 12361 eller e-post: ingunn.jakola@vegvesen.no

Statens vegvesen skal preges av mangfold, der våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søknadsfrist: 6. mai 2018.

Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

Søk stilling

Vis flere stillinger: