Mæland åpner Gemini-konferanse

Byrådsleder i Bergen, Monica Mæland, åpner mandag 11. mai storkonferansen til Powel Gemini i Bergen, kalt Gemini brukerkonferanse. 

317 deltakere fra hele Norge kommer da til Bergen for å overvære konferansen som avholdes i Salem konferansesenter.

Powels kommunaltekniske løsninger har vært i drift hos norske kommuner siden 1975.  En solid kombinasjon av grundig fagkunnskap og et oppdatert GIS-miljø (kart) har blant annet ført til at omlag 90 % av alle norske vann- og avløpsrør er dokumentert gjennom Gemini Vann og Avløp (Gemini VA). Videre har Powel systemer for forvaltning av slamtanker, vannmålere, mm. Serviceinformasjon knyttet til leverte tjenester ivaretas av Gemini Melding og Varsling som letter hverdagen både til de ansatte på servicetorg/kundesenter, og for de driftsansvarlige som trenger informasjon til vedlikeholdsplanlegging og utbygging.

Bergen kommune er en stor bruker av Powel Geminis programvare, blant annet gjennom Gemini VA, systemet for dokumentasjon og drift av kommunenes VA-nett. Vannforsyning og avløpshåndtering har fått økt fokus i det siste, ikke minst gjennom alvorlige bakterieutbrudd, som tilfellet var med Giardia-utbruddet i Bergen i 2004. VA-nettet er ikke bare "noe som befinner seg under bakken" lenger. Gjennom økt fokus øker også krav til informasjon og det er nettopp dette Gemini VA er, et fag og informasjonssystem for en sikker og stødig VA-drift.