Må utsette veiutbygging

Høye byggekostnader fører til at Statens vegvesen nå må utsette enkelte veiprosjekt, skriver Nationen.

- Når pengene ikke strekker til, er det klart at vi ikke får bygd like mye. Vi ser allerede nå at vi har måttet betale mer enn budsjettert for flere prosjekter, sier leder for utredningsseksjonen i Statens vegvesen Turid Stubø Johnsen til Nationen.

- Vi er opptatt av å være effektive og rasjonelle på de utbyggingene som allerede er i gang. Dermed går kostnadsøkningen spesielt utover oppstart av veiprosjekter som er i planleggingsfasen. Også de store prosjektene med lang byggetid er utsatt. Eksempler på det kan være veiutbyggingen i Vestfold og Østfold, sier Stubø Johnsen.

Han trekker frem Kråkerøyforbinelsen som eksempel på den store prisstigningen. På det prosjektet kom anbudet inn 72 millioner kroner over det Stortinget hadde budsjettert med. Også regjeringen innrømmer nå at utbyggingstakten på blir lavere som et resultat av byggekostnadene.

- Det stemmer at det betyr færre vegbygginger, det er sånn det må være. Noe av den sterke veksten på veg som regjeringen har lagt opp til vil bli spist opp av kostnadsveksten, sier politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet Erik Lahnstein til avisen.