- Må sikre åpenheten i det nordiske arbeidsmarkedet

Nestleder i Høyre Jan Tore Sanner, ber finansminister Sigbjørn Johnsen komme på banen for å sikre et åpent nordisk arbeidsmarked. – Vi må ta de som jukser, ikke de som opptrer ryddig og skikkelig, sier han.

3. februar sendte han et skriftlig spørsmål på Stortinget til finansminister Sigbjørn Johnsen etter at det har kommet fra at skatteetaten har endret praktisering av regelverket for personer med såkalt midlertidig personnummer.

Det vil først og fremst ramme svenske ukependlere. Disse mister arbeidstillatelsen etter et halvt år dersom de ikke flytter til Norge. Til nå har svenske ukependlere automatisk fått fornyet skattekortet sitt.

Signaler fra Johnsen

- Jeg har ikke fått svar på min formelle henvendelse, men registrer at Johnsen signaliserer i media at han vil vurdere å endre praksisen, sier Sanner. Han påpeker at realiteten er at det hele tiden har vært et krav om at man må endre folkeregistrert adresse etter et halvt år i landet, men at dette har blitt praktisert mye mer liberalt.

- Jeg har kontaktet  finansministeren fordi vi har forpliktelser til å sikre det nordiske arbeidsmarkedet og at det skal være mest mulig åpent. I Norge har vi svært god erfaring med svensk arbeidskraft. Hvis det er noen som utnytter systemet og jukser, får vi ta de som jukser og ikke de som opptrer ryddig og skikkelig, sier Sanner.

Endring av regelverket

Høyre ønsker en endring av regelverket for å sikre større grad av åpenhet i det nordiske arbeidsmarkedet. Sanner mener derfor man også bør se nærmere på kravet om at nordiske arbeidstakere må folkeregistrere seg hvis de arbeider i landet over seks måneder.

– Fram til i dag har det vært praktisert slik at ukependlerne kan bo i Sverige og jobbe i Norge og at de da skatter til Norge. Jeg mener den praksisen som har vært gjeldende bør videreføres. Hvis det er behov for noen justeringer, får vi heller diskutere det. Men å sende tilbake tusenvis av lovlydige og dyktige svenske arbeidere, det ønsker jeg ikke, sier han til Byggeindustrien.

Deler du bekymringene fra byggenæringen?

- Absolutt. Det er mange dyktige folk fra Sverige i norsk byggenæring og de skatter til Norge. Mange ønsker naturligvis å opprettholde sin tilknytning til Sverige. Da bør vi se på regelverket, slik at vi sikrer åpenheten i det nordiske markedet, som jeg mener er helt unikt, sier han.