Ill. Ratio arkitekter

Må kutte kostnader på Livsvitenskapsbygget - skal gjøre ny vurdering av prosjektet

På grunn av økte kostnader knyttet til vanskelige grunnforhold skal utformingen av Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo (UiO) vurderes nærmere.

Statsbygg skal ha varslet Kunnskapsdepartementet om at arbeidet med å klargjøre tomten i Gaustadbekkdalen i Oslo vil kreve mer tid og penger på grunn av uforutsette problemer med grunnforholdene.

Høyere pris en Storinget har vedtatt
– Det betyr at prisen for byggeprosjektet nå ligger an til å bli høyere enn det Stortinget har vedtatt. Derfor har regjeringen bestemt at Statsbygg, sammen med UiO, skal vurdere hvilke endringer som kan gjøres slik at vi får et livsvitenskapsbygg til den prisen Stortinget har bestemt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Stortinget vedtok i 2018 å bruke inntil 6,145 milliarder kroner (prisnivå mai 2020) til oppføringen av bygget.

– Vi ser frem til å samarbeide tett med UiO for å finne smartere løsninger for dette store prosjektet som kan sikre at universitetets behov møtes og at vi får levert Livsvitenskapsbygget innenfor den vedtatte kostnadsrammen, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg i meldingen. Det er Statsbygg som gjennomfører prosjektet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Regjeringen skal, på grunnlag av de alternativene Statsbygg og UiO kommer med, i løpet av høsten ta stilling til videre fremdrift for prosjektet.

– Det er fortsatt tidlig i prosjektet, og det det er derfor mulig å gjøre endringer. Nå må vi ta en fot i bakken for å ha kontroll på kostnadene og få et godt beslutningsgrunnlag for den videre fremdriften. Målet er å finne gode løsninger slik at livsvitenskapsbygget blir et sted for samarbeid på tvers av fagmiljøer for bidra til å løse store samfunnsutfordringer, sier Asheim videre.

Betydelige ekstrautgifter
Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg sier til Byggeindustrien at grunnforholdene har medført betydelige ekstrautgifter til prosjektet.

– Grunnforholdene krever mye mer av oss enn det som opprinnelig var lagt til grunn, og det vil bli behov for ekstra prosjektering i utbyggingen. Jeg kan ikke gå inn på en eksakt sum hvor store ekstrautgifter det er snakk om, men det omfatter mange millioner kroner, sier Aschim.

Statsbygg har fått beskjed fra Kunnskapsdepartementet om at det ikke er aktuelt å øke kostnadsrammen i prosjektet, og at de må sette seg ned sammen med universitetet for å endre på innholdet i prosjektet for å få det inn i vedtatte kostnadsramme.

– Vi skal nå jobbe sammen med Universitetet i Oslo for å utarbeide frem et godt prosjekt som ivaretar universitetets behov. Vi må se på nye og smarte varianter som gjør at vi kan redusere kostnadene. Prosjektet er fortsatt i et tidlig stadium i utbyggingen, og det kan gjennomføres justeringer, sier Aschim. De har tiden frem til 30. september med å legge frem en ny plan for utbyggingen.

Arbeidet med å tilrettelegge tomten er allerede i gang i regi av HENT.

– Vil kunne få konsekvenser for fremdriften
Aschim sier denne prosessen helt klart vil kunne få konsekvenser for fremdriften i prosjektet. Etter planen skulle det nye bygget stå ferdig i 2024/2025.

Når det gjelder allerede inngått kontrakter i prosjektet sier Aschim at de må komme tilbake til dette.

– Vi vil nå jobbe med nye løsninger og anbefalinger overfor departementet, og som en del av dette må vi også se nærmere på konsekvensene av de allerede inngåtte kontrakter. Vi setter også kommende kontraktinngåelser på vent, sier hun.

- Dramatisk for Livsvitenskapsbygget
Universitetet i Oslo (UiO) skriver i en pressemelding at kutt i Livsvitenskapsbygget vil få alvorlige konsekvenser for UiO og for Norges satsing på kunnskap og innovasjon.

- Bygget er helt sentralt i den videre utviklingen og moderniseringen av Universitetet i Oslo og for utviklingen av innovasjonsdistriktet Oslo Science City, skriver universitetet.

– Vi har forståelse for at budsjettoverskridelser av denne størrelse er svært krevende for regjeringen. UiO har gjennom hele prosessen, som startet så tidlig som i 2005, vært nøktern og lojal til prosjektutviklingen. Vi er nå svært bekymret. Et kutt vil ramme den faglige og innovative virksomheten som både Storting og regjering har forventninger til. Det vil gjøre det langt vanskeligere å skape et verdensledende universitetsmiljø med forskning, utdanning og innovasjon innen livsvitenskap, kjemi og farmasi, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.