Lysning i sikte?

Etter en vinter preget av kraftige nedgangstider både hjemme og ute er det litt mer optimisme å spore igjen blant BNLs medlemsbedrifter.

Det er imidlertid fortsatt langt igjen til full friskmelding. Dette viser nye tall fra BNLs markedsbarometer.

Forventningsindikatoren viser at medlemsbedriftenes syn på fremtiden har gått fra "helsvart" til mer status quo i løpet av det siste halve året. I november i fjor svarte nesten samtlige bedrifter at neste måned ville bli dårligere enn inneværende måned. Siden har forventningene gradvis bedret seg, og ved seneste måling var bildet at mai vil bli omtrent likt med april.

Les mer på BNLs nettsider