Mens investeringene faller i oljenæringen, går utviklingen motsatt vei for flere industribedrifter på fastlandet. Norsk Hydro investerer for eksempel 3,5 milliarder kroner i et nytt pilotanlegg for aluminiumsproduksjon på Karmøy. Illustrasjonsfoto: Erik Johansen / NTB scanpix

Lysere tider for fastlandsindustrien

Permitteringer truer i oljebransjen. Lønnsoppgjøret tegner til å bli magert for de fleste. Men i fastlandsindustrien er optimismen tilbake.

– Vi ser mer optimistisk på framtiden for aluminiumproduksjon i Norge enn vi gjorde for bare kort tid siden, sier informasjonsdirektør Halvor Molland i Norsk Hydro til NTB.

Mandag starter vårens lønnsoppgjør. LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund vil utveksle krav og motkrav.

Begge vil betone behovet for et moderat oppgjør i år. Det passer industrien bra.

Mens investeringene faller i oljenæringen, går utviklingen motsatt vei for flere industribedrifter på fastlandet. Norsk Hydro investerer for eksempel 3,5 milliarder kroner i et nytt pilotanlegg for aluminiumsproduksjon på Karmøy.

Svakere kronekurs, lav rente og svekket oljepris er med på å skape økt optimisme og nye investeringer.

Industribedrifter i disse sektorene maktet ikke å konkurrere med oljenæringen om ingeniører og annen arbeidskraft. Det gjorde heller ikke statlige eller kommunale virksomheter.

Nå er todelingen mindre framtredende.

– Lavere oljepris og aktivitet i olje- og gassindustrien gjør tilgangen til arbeidskraft lettere for oss. Vi ser at interessen for fastlandsindustri øker og at søkertallene går opp, sier Molland.

LOs hovedkrav foran forhandlingene er å sikre medlemmenes kjøpekraft, forbedre minstelønnssatser og garantiordninger som fremmer likelønn og motvirker lavlønn samt prioritere likelønnstiltak.

Fra motparten NHO er kravet at oppgjøret blir «ytterst moderat». Organisasjonen advarer mot lavlønnstillegg og økt minstelønn.

– Grunnlaget for den særnorske lønnsveksten er borte. Nå må vi komme på samme veksttakt som våre velstående naboland, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.