Lyser ut ny stor kontrakt på fv. 78

Oppdraget med parsellen Holand – Brattlia er lagt ut i markedet. Dette er den andre kontrakten og den nest største i prosjektet fv. 78 Halsøya - Leirosen på Helgeland.

Arbeidene i denne utlysningen er i hovedsak

* nesten 13 kilometer vegbygging
* to tunneler på henholdsvis 230 og 720 meter
* 4 bruer
* 4 tunnelportaler
* omfattende geotekniske tiltak

Oppstart før sommeren
Tilbudsfrist er torsdag 5. mai. – Vi ser med stor spenning fram til å få inn tilbudene, og gleder oss til å komme i gang med arbeidene i løpet av sommeren, sier prosjektleder Steinar Livik.

Mer i vente
Parsellene Arm Ømmervatn og Halsøya - Hjartåstunnelen blir lyst ut senere. Dette er mindre entrepriser i forhold til de to første, men ikke ubetydelige. Det blir også konkurranser for elektroarbeider og etablering av bomstasjoner.

Mer om prosjektet
Prosjektet fv. 78 er inndelt i 4 vegparseller. Totalkostnaden er ca 1,5 milliarder.

Arbeidene med Toventunnelen er den største kontrakten, der Hæhre entreprenør er hovedentreprenør. Arbeidet startet i januar 2010. Tunnelen og ny veg skal tas i bruk i slutten av 2014.