– Det er bra at vi nå kommer i gang med andre byggetrinn for E6, uttaler prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Lyser ut milliardkontrakt for E6 i Trondheim

Statens vegvesen lyser ut kontrakten for bygging av ny E6 over Heimdalsmyra i Trondheim.

Det skriver Vegvesenet i enpressemeldingpå sine nettsider.

Se kartet i full størrelse her. Illustrasjon: Statens vegvesen

E6 mellom Tillerbyen og Melhus skal bygges om til stamveistandard, og den 8 kilometer lange strekningen er planlagt ferdig i 2018, skriver Vegvesenet i meldingen.

– Det er bra at vi nå kommer i gang med andre byggetrinn for E6, uttaler prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen.

Første byggetrinn, E6 Sentervegen - Tonstad, ble ferdig i oktober 2013.

Hele strekningen er lyst ut som én kontrakt, og tilbudsfristen er 30. oktober. Kostnaden er beregnet til 2,5 milliarder kroner, og er det største enkeltprosjektet finansiert av Miljøpakken, heter det i pressemeldingen.

Det er Statens vegvesen som skal bygge ut E6 mellom Jaktøyen i Melhus og Sentervegen i Trondheim, mens det nye veiselskapet Nye Veger AS har overtar ansvaret for utbygging av E6 Melhus - Ulsberg fra 1. januar 2016.

Dette skal bygges:

  • 8 kilometer firefelts E6 med planskilte kryss hovedsakelig i dagens trase
  • Toplanskryss på Klett med E39
  • Ombygging av dagens toplanskryss på Sandmoen
  • Nytt toplanskryss på Hårstad ved forbrenningsanlegget
  • Viltovergang sør for Sandmoen
  • Lokalveier

I kontrakten inngår:

  • Omfattende stabiliseringstiltak på grunn av kvikkleire
  • Fjerning av 500.000 kubikkmeter myr fra Heimdalsmyra
  • Masseflytting av leirmasser innenfor anleggsområdet
  • Betongkonstruksjoner; bruer, underganger, viltovergang og bekkekulverter

Les mer om prosjektet på vegvesen.no