Fra arbeid med forskjæring på Indreeide. Foto Anniken Westad

Lyser ut koronasikret skredsikringskontrakt i Geiranger

Møre og Romsdal fylkeskommune går nå ut i markedet med en stor skredsikringskontrakt hvor koronaproblematikken er bakt inn i konkurransegrunnlaget.

Kontrakten gjelder Fv. 63 Korsmyra-Indreeide, og fylkeskommunen anslår den har en verdi på 840 millioner kroner. I tillegg har de skrevet om konkurransegrunnlaget i et forsøk på å fjerne mest mulig av usikkerheten knyttet til koronapandemien.

- Korona skaper usikkerhet både for entreprenørene som skal gi tilbud på jobben, og for oss som byggherre. Det gjelder både for tilgangen på råvarer, store valutasvingninger og priser og tilgang på arbeidskraft. Vi har tilpasset kontrakten til den nye situasjonen så langt det lar seg gjøre, sier prosjektleder Arne Ola Stavseng i Møre og Romsdal fylkeskommune i en pressemelding.

Kontrakten er en totalentreprise som inneholder prosjektering og bygging av:
• 4,8 km tunnel og 100 meter tunnelportaler.
• Komplett elektroarbeid for prosjektet.
• 400 meter vei i dagen med tilkobling på eksisterende veinett.
• En 25 meter lang bru.
• En 135 meter lang ledevoll for skred på Indreeide.

Fylkeskommunen opplyser at begge forskjæringene ble sprengt og gjort klare i 2019 i en forberedende kontrakt.

Kontrakten blir tildelt entreprenøren som leverer tilbudet med best forhold mellom pris og kvalitet. Kvaliteten blir vurdert ut fra gjennomføringsplanen, entreprenørens organisering og nøkkelpersonell, opplyser byggherren i en pressemelding.

Etter planen skal prosjektet starte opp i høst, og skal etter planen åpne for trafikk høsten 2023.