Lys i tunnelen?

I årevis har Byggeindustrien på lederplass advart politikerne om situasjonen på kraftmarkedet. Vi har gjentatt og gjentatt at en dag vil situasjonen bli katastrofal. Nå er katastrofen et faktum.

Og når eldre mennesker fryser i hjel i sine egne hjem i velferdsstaten Norge, da innser også politikerne etter hvert at vi har fått et problem. Nå er det ikke måte på hvilke tiltak som skal settes inn. Nå er det fortsatt noen politikere som tror at problemene løses ved at sosialkontoret betaler strømregningen. Men så enkelt er det ikke. Stoltheten til mange eldre gjør at de heller fryser i hjel enn at de går på sosialkontoret for å be om hjelp. Selvsagt må man nå løse de akutte økonomiske problemene mange mennesker nå havner i etter hvert som strømregningen havner i postkassene til folk. Det skal vi ligge her. Vi vil bare gjenta at det eneste som kan løse tilsvarende kriser på lang sikt, er at vi bygger ut kapasiteten i strømforsyningen. Det gjelder både tilgang på ny kapasitet og det gjelder å styrke overføringsnettet. Selvsagt skal vi også fortsette med ulike ENØK-tiltak. Det som har skjedd i vinter har selvsagt fått enhver nordmann til å tenke fornuftig når det gjelder strømforbruk. Vi støtter alle tanker om alternative produksjonsformer, men vi er som Ole Brumm når det gjelder kraft Ja takk, begge deler. Vi trenger nemlig all den kraft vi kan skape om vi skal makte å forsyne det norske folk med rimelig strøm i årene som kommer. Og i motsetning til Natur og Ungdom, mener vi at strømmen skal være billig i vinterlandet Norge. Til tross for at redaktøren har fått mye kjeft fra ulike mer eller mindre fanatiske grupperinger for sitt syn på kraftutbygging, er vi fortsatt av den formening at vi også må bygge ut mer vannkraft. I tillegg må vi bruke penger på å ruste opp eldre kraftverk slik at de blir mer effektive. Men vi må også bygge ut gasskraftverk. Vi har aldri forstått og vil heller aldri forstå at vi skal sende gassen vår til gasskraftverk på kontinentet for så å kjøpe strømmen derfra. CO2-utslippene blir de samme uansett hvor gassen produseres etter vårt syn. Å sende gassen på en slik omvei i Europa må da koste mye ekstra. Vi har heller aldri forstått hvorfor de ihuga miljøvernerne kan godta strøm fra kullfyrte kraftverk i Danmark eller atomkraftverk i Sverige for den saks skyld. Ingen forbrukere har det minste anelse om hvilken strøm som gir varme i hus og hjem. Nå må politikerne manne seg opp. De må gjøre vedtak som sikrer den nødvendige forsyningen av elektrisk kraft til Norge. De må også se på den energiloven vi har i dag. Vi er tilhenger av et fritt marked i mange sammenhenger, men noe har gått helt galt når det gjelder kraftmarkedet i vinter. Det norske folk kan ikke akseptere at noen selskaper beriker seg på den situasjonen som vi nå har fått. Den norske bygg- og anleggsnæringen står parat til å gjøre sin del av jobben for å bygge ut ny kraft. Vi venter nå kun på de nødvendige vedtak for å sette i gang.