Slik tenker arkitektene seg at det nye bygget kan se ut. Skissene vil bli bearbeidet etter de innspill som kommer i den videre prosessen med prosjektet. Ill.: Lusparken Arkitekter

Lusparken tegner nytt studenthus i Ålesund

Lusparken arkitekter i Trondheim skal tegne studenthuset i Ålesund. Dette er klart etter at tre arkitektfirmaer leverte forslag på hvordan det nye bygget skulle utformes.

- Lusparken hadde den beste kombinasjonen av pris, samarbeidsevne og kvalitet, og derfor valgte vi dem, sier administrerende direktør Audhild Kvam i Sit i en pressemelding.

Studentbygget skal bidra til å gjøre campus mer attraktiv med liv også utenom arbeidstid. Her blir det 2000 kvadratmeter med ulike studentaktiviteter, møteplasser for næringsliv, NTNU og studentene og trening. Videre blir det planlagt 80 studentboliger i de øvre etasjene.

Det er Sit som skal bygge studenthuset, i samarbeid mellom Brødr. Sunde, NTNU og Ålesund kommune. Studentene er involvert i utvikling gjennom hele prosjektet, for å sikre at bygget skal bli så attraktivt som mulig.

De samlede kostnadene for studenthus og studentboliger vil være på om lag 140 millioner kroner. Byggestart er ventet i 2020, med innflytting høsten 2021.