Lunken mottakelse av norsk hjemfall i ESA

EFTAs overvåkingsorgan, ESA, vil ikke uten videre godta regjeringens forslag til løsning på hjemfallsproblemet etter at dagens ordning er underkjent i EFTA-domstolen.

I en pressemelding skriver ESA at de nye forslagene fra olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) ikke fjerner de nåværende brudd på EØS-avtalen.

- I dialogen med norske myndigheter har ESA ikke antydet at den løsningen som ble presentert fredag vil tilfredsstille alle endringer i loven om hjemfall som må til for at avgjørelsen i EFTA-domstolen skal være fulgt opp, står det i pressemeldingen.

ESA ser nå fram til å få alle dokumenter i saken oversendt fra norske myndigheter. De vil bli grundig studert i kontrollorganet før dialogen mellom partene kan fortsette.

ESA bekrefter i pressemeldingen at norske myndigheter i sin dialog med ESA har hatt som mål å få klarlagt hva som skal til for å oppfylle kravene i domstolsavgjørelsen.

Den provisoriske anordningen i fredagens statsråd har imidlertid ikke fått noen forhåndsgodkjenning i EFTAs organer.

Tvert om har det vært antydet at ESA ville foretrukket andre løsninger, for eksempel den som for noen uker siden ble presentert av tidligere industriminister, Finn Kristensen, i Harlem Brundtlands regjering.