Senterpartiets Per Olaf Lundteigen mener at kontroll- og konstitusjonskomiteen ikke har kommet til veis ende i undersøkelsene av hvordan Stortingets byggeprosjekt kunne sprekke med 700 millioner kroner. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Lundteigen vil forfølge Stortingets byggesprekk

Stortingets presidentskap gir ikke gode nok svar på hvordan et byggeprosjekt kunne sprekke med 700 millioner kroner, mener Per Olaf Lundteigen (Sp).

Rehabiliteringen av Stortingets kontorbygg i Prinsens gate 26 og bygging av ny innkjørsel til stortingsgarasjen skulle koste 1,1 milliarder kroner, men det siste anslaget er at regningen ender på 1,8 milliarder kroner.

Stortingets presidentskap legger ansvaret for sprekken på Multiconsult, som vant anbudsrunden om å bli totalleverandør av prosjektering og rådgivning. Stortingspresident Olemic Thommessen (H) har varslet søksmål for å få dekket merutgiftene.

Hvem fulgte opp

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har nå fått svar fra presidentskapet på en rekke detaljerte spørsmål om byggeprosjektet. Gjennomgangen gir greie svar på spørsmålene fra komiteen, men det reiser seg samtidig nye spørsmål, mener Lundteigen.

– Hvem hadde den daglige oppfølgingen av pengesekken? Hvordan var ansvarsforholdet mellom Multiconsult og Stortingets ledelse? Det har vi ikke fått et godt nok svar på, mener Senterpartiets representant i kontrollkomiteen.

For tidlig

Det er likevel åpent om kontroll- og konstitusjonskomiteen vil forfølge saken ytterligere. Flere av komiteens medlemmer som NTB har snakket med, har ennå ikke rukket å gjøre seg opp en mening om hvorvidt svaret fra presidentskapet er godt nok.

Komitéleder Martin Kolberg (Ap) sier til NTB at han ikke vil konkludere før etter neste møte i komiteen, som først er tirsdag om en uke.

– Vi nærmer oss det punkt hvor komiteen må gjøre seg opp en mening. Det vil muligens skje neste uke. Men foreløpig nøyer jeg meg med å si at jeg tar brevet fra presidentskapet til etterretning, sier Kolberg.

Ikke konstitusjonelt

Stortingspresident Olemic Thommessen skriver til kontrollkomiteen at en gjennomgang av sakens status under et møte mellom presidentskapet og kontroll- og konstitusjonskomiteen tidligere i høst, etterlot et feilaktig inntrykk av at maktfordelingsprinsippet forhindret Stortinget fra å benytte Statsbygg i prosjektet.

«Det er ikke dekkende for administrasjonens eller presidentskapets syn», heter det. Videre fremgår det at spørsmålet ble drøftet mellom stortingsdirektøren og departementsråden i daværende Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Konsekvenser

Lundteigen sier til NTB at det er åpenbart for ham at budsjettoverskridelsenemå få konsekvenser.

– Dette er svært alvorlig. Det er viktig at vi går grundig inn i dette, og plasserer ansvar. Tabber i det offentlige må få en konsekvens. Hvis ikke legger vi en mal for ansvar i offentlig sektor som vil kunne få dramatiske konsekvenser, sier Lundteigen.

Kolberg påpeker at kontroll- og konstitusjonskomiteen også sitter på en redegjørelse fra presidentskapet som er unntatt offentlighet. Der gjøres det rede for hvor presidentskapet mener at Multiconsult har sviktet.

– Det er også noe vi tar med i vår vurdering, sier Kolberg.