Lunde Gruppen konkurs

Lunde Gruppen AS leverte inn sin konkursbegjæring til Stavanger tingrett onsdag.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer.

– Jeg vet at Lunde Gruppen har begjært oppbud, og ikke mye mer. Nå må vi forsøke å konsolidere oss og sette sammen et arbeidslag slik at vi får kontroll på det som brenner mest. Dette er en voldsomt stor konkurs, sier Bie til Aftenbladet.no.

Lunde Gruppen hadde ved utgangen av 2009 en samlet gjeld på nær 1,4 milliarder kroner. Hva størrelsen på gjelden i selskapet var ved konkursåpningen hadde ikke Bie oversikt over.

Daglig leder Morten Berg i Lunde Gruppen AS var onsdag morgen i møte med bostyrer og gruppen han nå setter sammen for å håndtere konkursboet.

– Berg vil nok bistå oss veldig tett de nærmeste dagene. Han kan veldig mye om konsernstrukturen. Jeg forventer, og han vil nok også være villig til, å gi oss drahjelp og faktum og redegjørelser.

Johannes Lunde (42) er eneaksjonær i selskapet og har et personlig kausjonsansvar på 25 millioner kroner.

Lunde Gruppen består av rundt 70 selskap som har drevet med eiendom, fritidsbåter, transport og en rekke andre mindre aktiviteter. For et år siden var det rundt 250 ansatte i konsernet.