Luftfartstilsynet tar affære etter sikkerhetsglipp

Luftfartstilsynet og ledelsen ved Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) skal snu hver stein for å finne ut hvorfor en passasjer med tilsynelatende mistenkelig håndbagasje kunne passere sikkerhetskontrollen fredag middag uten at alarmen gikk.

Informasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Luftfartstilsynet opplyser til NTB at OSL har utarbeidet en rapport som viser hele hendelsesforløpet fra vedkommende passerer sikkerhetskontrollen, via det tidspunktet der sikkerhetspersonellet oppdager at mannens bagasje inneholder elementer som kunne brukes til å lage en bombe, til avgangsarealet på terminalen ble evakuert og mannen og hans koffert funnet. Denne rapporten skal diskuteres på et møte på Gardermoen med de impliserte parter mandag. Deretter vil Luftfartstilsynet gå grundigere inn i alle de rutiner som gjengis i rapporten, og så vil vi komme tilbake med eventuelle pålegg, sier informasjonsdirektør Bjørn Takle Friis til NTB. Alarmen gikk rundt klokka 15, men evakueringen av reisende fra innen- og utenriksdelen startet ikke før ved 16.30-tiden. Først rundt kl. 17.30 kom arbeidet i sikkerhetskontrollen i gang igjen.