Lovpålagt minstelønn

Tariffnemnda foreslår lovpålagt minstelønn for alle bygningsarbeidere i Oslofjordområdet, skriver DN.

Samtlige medlemmer i den statlige nemnda mener allmenngjøring av en lønn på 126 kroner i timen er den riktige løsningen på byggeplasser i Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold. Det var fellesforbundet som reiste kravet, og dokumentasjonen de la fram var nok til å overbevise samtlige medlemmer inkludert NHOs representant. Vi anslår at rundt 6000 polakker og baltere har jobbet på norske byggeplasser etter EU-utvidelsen i fjor. De fleste blir lønnet godt under minstelønnen i tariffen. Tyngdepunktet ligger mellom 40 og 60 kroner timen. Vi har kopi av arbeidsavtaler helt ned i 12 kroner timen. Det er mulig den kun er beregnet for skattemyndighetene i hjemlandet, men den eksisterer, sier rådgiver Kjell Skervø i Fellesforbundet til DN. Med unntak av NHO gikk samtlige i nemnda inn for at reise, kost og losji skal komme på toppen av vanlig timelønn. I følge DN vurderer Fellesforbundet i tillegg å kreve at allmenngjøringen blir gjeldende i hele landet.