Lover flott Atlanterhavstunnelen til 2007

Med 20 års bompengetid og 6 prosent rente ligger alt til rette for å bygge tunnel mellom Kristiansund og Averøy, skriver Tidens Krav.

Dette vil trolig være konklusjonen til arbeidsgruppa som avslutter sitt arbeid rundt 20. september. Denne gruppa har bestått av Rolf Arne Hamre og Leif Magne Lillebakk fra Statens vegvesen i Molde, Arve Mjelva i Atlanterhavstunnelen AS og Gudmund Nilsen fra Veidirektoratet. Finansdepartementet stiller krav om at prosjekter over 500 millioner kroner skal underlegges ekstra kostnadssikring. Normalt bruker Veidirektoratets eksperter 3-6 måneder på dette, men når den jobben er gjort er det bare å skrive stortingsproposisjonen! Dermed kan bompengesøknaden bli behandlet i Stortinget i løpet av vårsesjonen. Med alle gode krefter på lag, kan tunnelen være klar til trafikk høsten 2007. Snudd alle steiner Prislappen på Atlanterhavstunnelen er nå kommet ned til mellom 580 og 590 millioner kroner etter at arbeidsgruppa har snudd alle steiner på jakt etter kostnadsreduksjoner. Vei-løsningene er redusert med 13-14 millioner på Averøy og 10 millioner i Kristiansund, sier senioringeniør Rolf Arne Hamre ved Statens vegvesen i Molde. Hamre lover trafikantene en flott tunnel, bygd for en døgntrafikk på 3.000 biler, med belysning etter helt nye normer i forholdt til det som gjaldt for bare noen år siden. Atlanterhavstunnelen vil bli hundre prosent vannsikret. Det betyr at den blir helt tett, ikke slik som Freifjordtunnelen eller Fannefjordtunnelen. Tunnelen blir ellers sikret slik at den vil bli stengt automatisk dersom det skjer noe, sier Hamre. 70 prosent økning I beregningene som er lagt til grunn er det lagt inn 70 prosent engangsøkning i trafikken når tunnelen åpnes. Det vil si en døgntrafikk på om lag 1.200 kjøretøyer på åpningsdagen. Samfunnsøkonom Leif Magne Lillebakk ved Statens vegvesen presiserer at det er knyttet ganske stor usikkerhet til dette tallet. Han understreker ellers at økonomien i Atlanterhavstunnelen på langt nær er like robust som for eksempel Imarsund-sambandet. Men med 20 års bompengetid og 6 prosent rente er Atlanterhavstunnelen fullfinansiert. I dette regnestykket vil ikke 1-2 millioner i ekstra fergesubsidier bety noe fra eller til, sier Lillebakk. Trafikkundersøkelser som er gjort viser at 93 prosent av trafikken på ferga har start og stoppunkt i Kristiansund eller Averøy. En betydelig del av inntektene vil komme fra passasjerer. Derfor vil det bli manuell innkrevning fra en bomstasjon på Averøy-siden. Bro langt dyrere Et bro-prosjekt mellom Averøy og Frei vil bli langt dyrere enn tunnel, nesten 250 millioner mer, etter de tallene Statens vegvesen opererer med. Kostnadsoverslaget på 823 millioner omfatter en standard hengebru fra Røsandneset til Tyvholmen (530 millioner), tre mindre bruer videre i land på Frei og en tunnel på 2,7 kilometer gjennom Freikollen. En seriøs utredning med blant annet grunnundersøkelser, vindmålinger og arkeologiske undersøkelser vil koste flere millioner kroner og minst ta to år. Enkelte har lansert hybridbro som en løsning? Dette er en brotype vi vet svært lite om, bortsett fra at det er en kombinasjon mellom flere typer broer. Men det vi allerede kan slå fast, er at det ikke vil være særlig lurt å være først ute med et slikt prosjekt rent kostnadsmessig. Når man har fått bygd to eller tre slike broer, og entreprenørene har skaffet seg mer erfaring, vil vi vite mer om kostnadene, sier Lillebakk og Hamre.