Lover CO2-frie gasskraftverk i 2009

Gasskraftverket på Kårstø skal være renset for CO2 senest i 2009, lover olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp).

Enoksen kom med sitt løfte i forbindelse med at han holdt sin første politiske redegjørelse på Statnetts høstkonferanse tirsdag. Rensing i løpet av 2009 er helt klart regjeringens ambisjon. Teknologien finnes allerede. Det er snakk om å gjennomføre rensing på en fornuftig måte, slik at både oljeutvinningen kan økes og klimagassutslippene reduseres, sier Enoksen. Han antyder at det kommer økte bevilgninger til renseanlegg alt når regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett neste uke. Men staten forutsetter at oljeselskapene betaler deler av renseregningen på 1,5 milliarder kroner. Jeg ser det som en selvfølge at også selskapene bidrar. Det vil være et positivt økonomisk element også for selskapene i rensing, siden det fører til økt oljeutvinning på norsk sokkel, sier Enoksen.