Løvenskiold Handel blir medeier i Fossen Trelast

Løvenskiold Handel AS har inngått en avtale om kjøp av 35 prosent av aksjene i Fossen Trelast AS i Kragerø.

Fossen Trelast er medlem i XL Bygg, og har en ledende posisjon i byggevaremarkedet i Kragerø-regionen. Selskapet hadde i 2014 en omsetning på 34 millioner kroner.

Fra 1. januar 2016 vil Fossen Trelast knyttes til Maxbo-kjeden som franchisetaker. Dette vil bidra til en ytterligere styrking av Maxbo i Telemark.

Virksomheten drives fra et effektivt anlegg med sentral beliggenhet i Kragerø, og betjener både forbrukermarkedet og det profesjonelle markedet i regionen.

Frank Johnsen som i en årrekke har ledet Fossen Trelast, vil fortsette som daglig leder.
- Vi setter stor pris på at den nåværende ledelsen fortsetter og vi ser frem til et godt samarbeid med ham og den øvrige organisasjonen, sier Carl Otto Løvenskiold.

Løvenskiold Handel/Maxbo vil med medeierskap i Fossen Trelast konsolidere posisjonen som leverandør av byggevarer til forbrukere, byggmestere og entreprenører i Telemark.

- Med tiknytning til Maxbo vil Fossen Trelast få tilgang til et veletablert kjedesystem og vi ser frem til en fortsatt positiv utvikling av virksomheten, sier Frank Johnsen.

Løvenskiold Handel ble medeier i Fossen Trelast medio juni.