Løvenskiold gjenvalgt som styreleder i Bygg Reis Deg

Under onsdagens generalforsamling i Bygg Reis Deg AS ble Carl Otto Løvenskiold gjenvalgt som styreleder.

I tillegg ble Kristin Røed Eriksen og Øyvind Skarholt gjenvalgt som styremedlemmer. Generalforsamlingen valgte Janicke Cecilie Mathisen, Camilla Bottolfs og Håkan Magnusson som nye styremedlemmer.

Endringene i styret i Bygg Reis Deg innebærer også at Asbjørn Vennebo, Eirik Grønlie og mangeårig styremedlem og tidligere styreleder, Jan Halstensen, går ut av styret.

Jan Halstensen ble valgt inn i styret 29.april 2003 og har fungert som styreleder i 3 perioder; 2006-2008, 2010-2012 og 2014-2016 og nestleder i 3 perioder; 2008-2010, 2012-2014 og 2016-2018.

Bygg Reis Deg sin nåværende styreleder, Carl Otto Løvenskiold benyttet anledningen til å takke Halstensen for en ekstraordinær innsats for byggenæringen generelt og Bygg Reis Deg spesielt.

Bygg Reis Deg AS utvikler, markedsfører og arrangerer møteplasser for byggenæringen som gir deltakerne økt kunnskapsdeling og konkurransekraft.